Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

Bangkokdreef 4 3564 SC Utrecht

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

De Schakel is een ontmoetingsschool in het groene deel van de wijk Overvecht.

We zijn een vreedzame school. Daar zijn we trots op! We leren de kinderen dat we een gemeenschap vormen en samen verantwoordelijk zijn voor de sfeer op school en in de wijk. Kinderen zijn bijvoorbeeld mediator op het schoolplein. Ook is er een leerlingenraad. Samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. Samen kunnen we zorgen voor een goede sfeer op school. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen zich ontwikkelen en hun talenten ontdekken.

U bent van harte welkom om kennis te komen maken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vreedzame school
  • familieschool
  • gezonde school
  • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar zijn we gestart met 13 groepen.

Op dit moment zitten er 252 leerlingen op de Schakel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven