SBO Belle van Zuylen

Prof. H. Bavinckstraat 3 3555 GS Utrecht

Schoolfoto van SBO Belle van Zuylen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Belle van Zuylen SBO!

Op SBO Belle van Zuylen leren leerlingen dat ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Daarbij ervaren ze dat ze zich kunnen ontwikkelen op eigen kracht. Ze leren in alle omstandigheden een bewuste keuze te maken waarbij ze zichzelf en anderen recht doen. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol. SBO Belle van Zuylen biedt kansrijk onderwijs waar een ieder zich optimaal kan ontwikkelen. Wij werken samen met anderen om expertise uit te wisselen. Als team zijn wij ons bewust van elkaars kwaliteiten. Deze worden optimaal benut, zodat er voldoende uitdaging is voor één ieder. Wij stellen ons leerbaar op, wat inhoudt dat ieder zijn eigen grenzen, krachten en onzekerheden mag benoemen.   

Middels een goede samenwerking, wederzijds begrip en open communicatie komen we tot oplossingsgericht handelen, waarbij wij werken aan ons gezamenlijk doel. In onze communicatie zijn wij duidelijk en stellen wij ons onderzoekend, ondersteunend en waarderend op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijk
  • Talentgericht
  • Oplossingsgericht
  • Onderzoekend
  • Ondersteunend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Belle van Zuylen is een groeiende SBO school;

oktober 2019: 134 leerlingen.

februari 2020: 143 leerlingen


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven