2e Marnixschool

Dantelaan 2 A 3533 VD Utrecht

Schoolfoto van 2e Marnixschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Dit zijn de resultaten van de vragenlijst afgenomen onder leerlingen van groep 6, 7 en 8 van schooljaar 2022/2023. Gemiddeld geven zij de school een 8,1: iets hoger dan twee jaar geleden (7,9) daar zijn we trots op en blij mee!

De tevredenheid is hoog, en ook de veiligheidsbeleving van de leerlingen is goed. Leerlingen voelen zich (bijna) altijd veilig, worden (bijna) nooit gepest. Uiteraard zijn er uitzonderingen - en dat is wat het zijn: uitzonderingen. Veiligheid en fijn met elkaar omgaan is iets waar we dagelijks aan werken. Het is fijn terug te lezen dat we daarin slagen!

In 2024 meten we de leerlingtevredenheid opnieuw.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar ondervragen wij ouders door middel van een vragenlijst over hun ervaringen met onze school. Tussendoor hebben we veel contact met ouders. Via de Medezeggenschapsraad peilen we ook geregeld meningen over specifieke onderwerpen.

Deze gegevens zijn van het schooljaar 2022/2023.137 ouders geven onze school gemiddeld een 7,99, dat ronden we af naar een mooie 8. De tevredenheid is hoger dan twee jaar geleden, het is fijn om dat terug te zien. We blijven werken aan de aandachtspunten.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven