2e Marnixschool

Dantelaan 2 A 3533 VD Utrecht

Schoolfoto van 2e Marnixschool

In het kort

Toelichting van de school

De 2e Marnixschool is een kleinschalige, gezellige basisschool in Oog in Al, Utrecht, waar leerlingen met plezier naar toe komen. Ouders kiezen onze school, naast het goede onderwijs, vooral vanwege het fijne klimaat, de goede sfeer en de veiligheid. De samenwerking tussen school - ouders - kind is voor ons belangrijk.

Ons onderwijs is gebaseerd op vier pijlers: eigenaarschap, onderzoekend leren, samen(werken) en talentontwikkeling. We heten u en uw kind van harte welkom in ons prachtige historische én moderne gebouw voor een nadere kennismaking!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Onderzoekend leren
  • Samen(werken)
  • Talentontwikkeling
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De cijfers die u hier ziet, zijn van de tellingen op 1 oktober van elk schooljaar. Gedurende het jaar stromen nieuwe kinderen in (zowel kleuters na hun 4e verjaardag als verhuizers/overstappers in andere groepen). De telling gaat tegenwoordig per 1 februari van elk jaar: op 1 februari 2024 hebben we 273 leerlingen op school. Per geboortejaar schrijven we maximaal 40 nieuwe leerlingen in.

De 2e Marnixschool heeft een gestaag en bescheiden groeiend aantal leerlingen. We vormen ieder jaar vier kleutergroepen (kinderen van groep 0, 1 en 2). We hebben een groep 3, een groep 3/4* en een groep 4. In de bovenbouw hebben van elk een groep 5 t/m 8. In 2025/2026 starten we met een extra groep 5/6; we hebben dan 12 groepen in totaal. De gemiddelde groepsgrootte is dit jaar 26 leerlingen.
In ons gebouw is ruimte voor klassikale instructie, voor werken in kleine groepen, individuele werkplekken, leerpleinen, en gezamenlijk gebruik van een multifunctionele ruimte voor bijvoorbeeld vieringen, voorstellingen, technieklessen en cultuureducatie.

*in 2023/2024 hebben we eenmalig twee groepen 3 en een groep 4.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school en in de groepen maken we afspraken. Schoolafspraken gelden voor iedereen. Ze gaan bijvoorbeeld over respectvol en vriendelijk met elkaar omgaan, netjes zijn op onze spullen, rustig wandelen en zachtjes praten op de gangen.

In elke groep maakt de leerkracht met de kinderen samen afspraken over hoe we ons gedragen in de groep. We benadrukken daarbij vooral wat voor gedrag wel graag wél zien. De leerkracht maakt hier een poster van en alle kinderen zetten hun naam/handtekening onder de afspraken. De poster is zichtbaar in de klas, zodat iedereen dagelijks kan zien wat we ook al weer met elkaar hebben afgesproken.

Terug naar boven