Rafael, school voor zmlk

Lanslaan 10 3526 XH Utrecht

  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Dit jaar hebben we de kwaliteitsvragenlijst (V)SO van Beekveld en Terpstra afgenomen bij de leerlingen van de midden/bovenbouw die een ontwikkelingsleeftijd van hoger dan 4 jaar hadden. We deden hierbij mee aan een pilot van B&T en de PO-raad om deze vragenlijst vorm te geven. De uitwerkingen van dit onderzoek wordt samen met de uitwerkingen van de andere ZML scholen in Nederland gebruikt om de vragenlijst te optimaliseren en te valideren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Hoewel ouders onze belangrijkste partner is, heeft Rafael veel belangrijke samenwerkingspartners. Zoals de gemeentes, de de verschillende samenwerkingsverbanden, andere scholen e.d. Onder deze partners wordt ook een tevredenheidsmeting gehouden. Graag delen we hier ook een korte conclusie over:

Op basis van deze tevredenheidsmeting concluderen wij dat de samenwerkingspartners over het algemeen tevreden zijn over de samenwerking met de Rafael. Bij de stellingen over onderwijsinmago, cultuur & functioneren, communicatie en verwachtingen geven vrijwel alle respondenten die inhoudelijk hebben gereageerd minimaal aan dat zij het ‘meer eens dan oneens’ zijn met de stelling. Daarmee is de norm op ieder domein ruimschoots behaald. 

Tevredenheid
8,3

Terug naar boven