Rafael, school voor zmlk

Lanslaan 10 3526 XH Utrecht

 • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
 • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
 • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
 • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
 • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij het ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden streven we ernaar dat een leerling die onze school verlaat, zo goed mogelijk voorbereid is om zich adequaat te kunnen manifesteren in wonen, werken en welzijn. De Kerndoelen Sociaal Emotionele Ontwikkeling zijn hierbij leidend:

1. De leerlingen leren met behoud van het gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering om te gaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen
2. De leerlingen leren omgaan met anderen. Wij geven dit vorm door onze doelen te stellen op het gebied van:
    Jezelf presenteren
    Een keuze maken
    Opkomen voor jezelf
    Omgaan met gevoelens
    Ervaringen delen
    Aardig doen
    Omgaan met ruzie

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Respect
 • Veiligheid en Plezier

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021 heeft een uitstroom van 35 leerlingen             

 • Vroegtijdig uitgestroomd: 4 leerlingen
 • Naar VSO ZML: 27 leerlingen
 • Naar VSO Mytylschool: 2 leerlingen
 • Verhuisd: 1 leerling 
 • Andere bestemming: 1 leerling                              

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven