Rafael, school voor zmlk

Lanslaan 10 3526 XH Utrecht

  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk

Het team

Toelichting van de school

Bij de lessen die gegeven worden door de vakdocenten is de groepsleiding aanwezig en heeft een actieve rol. Deze lessen zijn niet alleen voor de leerlingen, groepsleiding krijgt op deze wijze ook scholing. Onze vakdocenten geven les in:

- Podiumkunsten (drama, dans en muziek)
- Beeldende vorming
- Ondersteunde communicatie
- Rots en water
- Bewegingsonderwijs
- Spel 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de school hebben we onze eigen invalpool gecreëerd door extra mensen in dienst te nemen. Deze collega's zijn bekend met alle groepen in de school en de werkwijze bij het vormgeven van het onderwijs op Rafael. Bij hoge uitzondering vragen we om de kinderen thuis te laten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zoals hierboven beschreven staat, zijn de onderwijstijden voor de eerste twee leerjaren ook gekoppeld aan het landelijke doelgroepen model. Ze zijn terug te vinden op www.rafaelschool.nl 

Overige leerjaren

Toelichting van de school

De onderwijstijden op Rafael zijn gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief van het landelijke doelgroepen model. In het landelijke doelgroepen model wordt gesproken van verschillende uitstroombestemmingen. Op basis van deze uitstroombestemmingen zijn verschillende onderwijstijden gemaakt. Deze zijn terug te vinden op www.rafaelschool.nl.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Rafael biedt onderwijs op maat waarbij onvoorwaardelijke acceptatie, veiligheid, vertrouwen en respect de kernwoorden zijn. Onze missie: Groeien in bescherming!

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking. Naast deze verstandelijke beperking kunnen kinderen een stoornis in het autistisch spectrum hebben of andere stoornissen of syndromen als bijvoorbeeld het Down syndroom, epilepsie, ADHD, een hechtingsstoornis, MCDD, ODD of andere internaliserend of externaliserende gedragsproblemen. 
- Het onderwijs wordt in kleine stapjes, zeer gestructureerd aangeboden.
- Dagelijks wordt de koppeling gemaakt tussen het aanbod en de toepasbaarheid in het dagelijks leven.
- De sterkte kanten van de leerling worden ingezet om een volgende stap te maken in de ontwikkeling.
- Daarbij zijn er specialisten binnen de school die met leerlingen werken en de groepsleiding begeleiden in hun dagelijkse werk met de leerling.  
Waaronder:
- Orthopedagoog of psycholoog
- Autisme specialist
- Spelbegeleider
- Logopedist
- Kinderfysio
- Intern begeleider    

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven