Rafael, school voor zmlk

Attleeplantsoen 39 3527 BA Utrecht

  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk
  • Schoolfoto van Rafael, school voor zmlk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de groepsleiding hebben we een groep mensen die vervangen. Indien er geen persoon beschikbaar is, dan schuiven we met de aanwezige groepsleiding of we verdelen de groep. Bij zeer hoge uitzonderingen vragen we om de kinderen thuis te laten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Rafael biedt onderwijs op maat waarbij onvoorwaardelijke acceptatie, veiligheid, vertrouwen en respect de kernwoorden zijn. Onze missie: Groeien in bescherming!

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking. Naast deze verstandelijke beperking kunnen kinderen een stoornis in het autistisch spectrum hebben of andere stoornissen of syndromen als bijvoorbeeld het Down syndroom, epilepsie, ADHD, een hechtingsstoornis, MCDD, ODD of andere internaliserend of externaliserende gedragsproblemen. 
- Het onderwijs wordt in kleine stapjes, zeer gestructureerd aangeboden.
- Dagelijks wordt de koppeling gemaakt tussen het aanbod en de toepasbaarheid in het dagelijks leven.
- De sterkte kanten van de leerling worden ingezet om een volgende stap te maken in de ontwikkeling.
- Daarbij zijn er specialisten binnen de school die met leerlingen werken en de groepsleiding begeleiden in hun dagelijkse werk met de leerling.  
Waaronder:
- Orthopedagoog of psycholoog
- Autisme specialist -Spelbegeleider
- Logopedist
- Kinderfysio of oefentherapeut
- Intern begeleider    

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven