Basisschool De Wissel

Oortlaan 1 3572 ZM Utrecht

  • Schoolfoto van Basisschool De Wissel
  • Schoolfoto van Basisschool De Wissel
  • Schoolfoto van Basisschool De Wissel
  • Schoolfoto van Basisschool De Wissel
  • Schoolfoto van Basisschool De Wissel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Basisschool De Wissel
Wij zijn een school met de Bijbel als basis. 
Het is onze missie om kinderen de basisvaardigheden die binnen het basisonderwijs geleerd worden, op een persoonlijk excellent niveau te laten beheersen. We leren hen:

-creatief te denken;
-te onderzoeken;
-samen te werken.

Groeien in wijsheid en weerbaarheid zijn onmisbaar voor ieder kind, daarom leren wij hen vanuit een wisselend perspectief naar zichzelf en de wereld om hen heen te kijken. Wij willen dit onze leerlingen in een veilige omgeving bijbrengen. Daarin weten wij ons afhankelijk van onze God, voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaar en hebben wij plezier met elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Wissel komen voornamelijk uit de stad Utrecht en enkele buitenplaatsen. Onze oudergroep onderschrijft van harte de identiteit van de school. De school heeft een lichte daling in leerlingenaantal vanwege de huizenmarkt. Er zijn meerdere leerlingen die verhuizen naar een plek buiten Utrecht en daarom naar een andere school gaan. De school staat open voor belangstellende ouders die eens een kijkje willen nemen en de sfeer willen komen proeven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met veel plezier samen met christelijke kinderopvang Lev. Voor en na schooltijd gaan een heel aantal leerlingen naar de aula waar zij worden opgevangen door professionele medewerkers van Lev. Deze medewerkers bieden de leerlingen een ontspannend en actief programma.

Bij bijzonderheden rondom de leerlingen is er direct contact tussen de leerkracht en de medewerker. De regels binnen de opvang zijn aangepast op de regels van de school.

Vanaf de zomervakantie 2015 worden de schooltijden aangepast. De begintijd wordt 8.45uur en het middagdeel eindigt om 15.00uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven