Obs Het Zand

Pauwoogvlinder 18 3544 DB Utrecht

Schoolfoto van Obs Het Zand

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Obs Het Zand!

‘Uw kind en u zijn van harte welkom’

Op de site van Vensters PO kunt u alles lezen over ons onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. De site is in eerste instantie bedoeld voor ouders die informatie zoeken over een geschikte basisschool voor hun kind. Obs Het Zand wil graag die geschikte school zijn. In een persoonlijk gesprek vertellen we u meer over onze school en geven wij u een rondleiding door de school. Obs Het Zand heeft als motto: ‘Obs Het Zand maakt het verschil’.  Dit doen we samen: als leerling, als ouder, als leerkracht, allemaal dragen we ons steentje bij aan Obs Het Zand de school te laten zijn waar iedereen zich welkom voelt. Aandacht hebben voor ieder kind en met hart voor elkaar omgaan met verschillen in de maatschappij.

In een veilig pedagogisch klimaat leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind tot een zelfstandig, positief kritisch denkend mens. Met ons onderwijs dagen we alle leerlingen uit op hun eigen niveau. Daarmee komen we tegemoet aan de innerlijke drang tot leren en blijft uw kind gemotiveerd. Maatgevend voor ons is wie de kinderen als mens zijn. Ik nodig u van harte uit om een afspraak te maken en hoop u spoedig te ontmoeten op Obs Het Zand.

Namens het hele team wens ik u en uw kind een goede tijd bij ons op school.

Antoinette Crawfurd- Smit

Directeur Obs Het Zand

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vreedzaam
 • Structuur
 • Eigenaarschap
 • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Het Zand is een school in de jonge wijk Het Zand in Leidsche Rijn.  Op locatie Obs Het Zand zijn er in het leerjaar 1 /m 8 ongeveer 320 leerlingen. Er zijn in 2020-2021 ongeveer 40 leerlingen die deelnemen aan de pilot Route 10-14 op locatie Academie 10.

De school telt aan het begin van het schooljaar 2020-2021 16 groepen:

 • 2 groepen 1/2
 • 1 groep 2/3
 • 1 groep 3
 • 2 groepen 4
 • 2 groepen 5
 • 2 groepen 6
 • 2 groepen 7
 • 2 groepen 8
 • 2 groepen 10-14 (locatie Academie 10)

Op de jaarlijkse teldatum van 1 oktober 2019 waren er 340 leerlingen ingeschreven op locatie Obs Het Zand. Daarnaast waren er 18 leerlingen ingeschreven op locatie Academie 10.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
355
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Obs Het Zand hebben we een continurooster. De kinderen eten in de klas met de eigen leerkracht en gaan daarna met een aantal andere groepen buiten spelen. De middagpauze bestaat uit 20 minuten eten/drinken en 30 minuten buiten spelen.

De groepen 1/2 hebben vrijdagmiddag vrij. Sinds schooljaar 2014-2015 gaan de andere kinderen vrijdagmiddag wel naar school. Zo is er meer ruimte in het lesrooster voor alle vakken. Dus ook bijvoorbeeld creatief onderwijs.

Wij bieden zelf geen opvang voor of na school, maar er zijn verschillende BSO's betrokken bij school die dat wel bieden. In ons gebouw zelf zit Saartje Kinderopvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hanteren een School Veiligheidsplan. Dat is een document waarin alle beleidsstukken zijn verzameld die te maken hebben met de sociale veiligheid van de leerlingen, personeel en ouders. Hierin zitten onder andere het pest-protocol, protocol leerlingenvervoer en protocol disciplinaire maatregelen. 

Terug naar boven