OBS Het Zand

Pauwoogvlinder 18 3544 DB Utrecht

Schoolfoto van OBS Het Zand

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Obs Het Zand!

Bij ons is iedereen welkom

Op de site van Vensters PO kunt u alles lezen over ons onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. De site is in eerste instantie bedoeld voor ouders & verzorgers die informatie zoeken over een geschikte basisschool voor hun kind. Wij geven graag een persoonlijke rondleiding om te verkennen of Obs Het Zand de school is die het beste bij uw kind past. Obs Het Zand heeft als motto: ‘Obs Het Zand maakt het verschil’.  Dit doen we samen: als leerling, als ouder & verzorger, als leerkracht, allemaal dragen we ons steentje bij om Obs Het Zand de school te laten zijn waar iedereen zich welkom voelt. Dit doen wij onder andere door aandacht te hebben voor ieder kind. 

Wij zien de school als een mini maatschappij waarbij de leerlingen zich veilig en vertrouwd moeten voelen. In een veilig pedagogisch klimaat leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind tot een zelfstandig, positief kritisch denkend mens. Wij leren de leerlingen dat fouten maken mag en dat we allemaal anders zijn. Door in te zoomen op waar wij met al onze culturen en verschillende achtergronden hetzelfde zijn, maakt dat we leren om respectvol met elkaar om te gaan. 

Ons onderwijs kenmerkt zich door aan te sluiten bij de behoeftes van de leerlingen, waarbij van en met elkaar leren belangrijke pijlers zijn. Ik nodig je van harte uit om een afspraak te maken en hoop je snel te ontmoeten op Obs Het Zand.

Namens het hele team wens ik jou en en jouw kind(eren) een goede tijd bij ons op school.

Joyce Brand Directeur Obs Het Zand


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vreedzaam
 • Structuur
 • Eigenaarschap
 • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Het Zand is een school in de jonge wijk Het Zand in Leidsche Rijn. Op locatie Obs Het Zand zijn er in het leerjaar 1 t/m 8 ongeveer 279 leerlingen. Er zijn in 2023-2024 ongeveer 38 leerlingen die deelnemen aan de pilot Route 10-14 op locatie Academie 10.

De school telt aan het begin van het schooljaar 2023-2024 11 groepen op Obs het Zand en 2 groepen bij de junioren van Academie 10. Wij starten het schooljaar 2023/2024 met 4 kleuter groepen. Dit zullen kleine groepen worden van in het begin 15 leerlingen. In de zomer zullen deze op ongeveer 22 uitkomen. 

 • 4 groepen 1/2
 • 1 groep 3
 • 1 groep 4
 • 1 groep 5
 • 1 groep 6
 • 2 groepen 7
 • 1 groep 8
 • 2 groepen 10-14 (locatie Academie 10)

Op de jaarlijkse teldatum van 1 februari 2023 waren er 251 leerlingen ingeschreven op locatie Obs Het Zand. Daarnaast waren er 78 leerlingen ingeschreven op locatie Academie 10.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Obs Het Zand hebben we een continurooster. De kinderen eten in de klas met de eigen leerkracht en gaan daarna met een aantal andere groepen buiten spelen. De middagpauze bestaat uit 15 minuten eten/drinken (voor de groepen 1/2 is meer tijd ingepland) en 30 minuten buiten spelen.

De kinderen krijgen bewegingsonderwijs op de maandag, woensdag en/of de vrijdag. Twee keer per week krijgen zij driekwartier gymles. 

Wij bieden zelf geen opvang voor of na school, maar er zijn verschillende BSO's betrokken bij school die dat wel bieden. 

Onze school is partner van Brede School Het Zand

De Brede School waarin Obs Het Zand is gevestigd, is volledig gerenoveerd. Sinds augustus 2022 zitten gebruiken wij ons gerenoveerde pand. Vanaf augustus 2023 zal Gro up een peutergroep starten in ons pand. 

Onze partners in de Brede School Het Zand zijn:

 • Montessorischool Arcade,
 • Openbare Basisschool Het Zand,
 • Fantaziehuis 't Zand,
 • Cultuur19, DOCK en Gro Up Kinderopvang.

Wij werken samen aan de inhoudelijke verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport om hiermee de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 t/m 12 jaar te vergroten. Onze belangrijkste pijler in de samenwerking is cultuur en natuur. Dit is onder andere terug te zien in de schooltuin, de jaarlijkse gemeenschappelijk dag van Natuur & Cultuur en de kinderboekenmarkt. Activiteiten die na school plaatsvinden worden middels de nieuwsbrief of op de borden in de hal bekend gemaakt. Wij zetten ons in om een zo gevarieerd mogelijk naschoolse aanbod van activiteiten te organiseren.

https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hanteren een School Veiligheidsplan. Dat is een document waarin alle beleidsstukken zijn verzameld die te maken hebben met de sociale veiligheid van de leerlingen, personeel en ouders. Hierin zitten onder andere het pest-protocol, protocol leerlingenvervoer en protocol disciplinaire maatregelen. 

Terug naar boven