OBS Het Zand

Pauwoogvlinder 18 3544 DB Utrecht

Schoolfoto van OBS Het Zand

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Obs Het Zand!

‘Uw kind en u zijn van harte welkom’

Op de site van Vensters PO kunt u alles lezen over ons onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. De site is in eerste instantie bedoeld voor ouders die informatie zoeken over een geschikte basisschool voor hun kind. Obs Het Zand wil graag die geschikte school zijn. In een persoonlijk gesprek vertellen we u meer over onze school en geven wij u een rondleiding door de school. Obs Het Zand heeft als motto: ‘Obs Het Zand maakt het verschil’.  Dit doen we samen: als leerling, als ouder, als leerkracht, allemaal dragen we ons steentje bij aan Obs Het Zand de school te laten zijn waar iedereen zich welkom voelt. Aandacht hebben voor ieder kind en met hart voor elkaar omgaan met verschillen in de maatschappij.

In een veilig pedagogisch klimaat leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind tot een zelfstandig, positief kritisch denkend mens. Met ons onderwijs dagen we alle leerlingen uit op hun eigen niveau. Daarmee komen we tegemoet aan de innerlijke drang tot leren en blijft uw kind gemotiveerd. Maatgevend voor ons is wie de kinderen als mens zijn. Ik nodig u van harte uit om een afspraak te maken en hoop u spoedig te ontmoeten op Obs Het Zand.

Namens het hele team wens ik u en uw kind een goede tijd bij ons op school.

Joyce Brand

Directeur Obs Het Zand

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vreedzaam
 • Structuur
 • Eigenaarschap
 • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Het Zand is een school in de jonge wijk Het Zand in Leidsche Rijn. Op locatie Obs Het Zand zijn er in het leerjaar 1 /m 8 ongeveer 262 leerlingen. Er zijn in 2022-2023 ongeveer 48 leerlingen die deelnemen aan de pilot Route 10-14 op locatie Academie 10.

De school telt aan het begin van het schooljaar 2022-2023 11 groepen op Obs het Zand en 2 groepen bij de junioren van Academie 10:

 • 2 groepen 1/2
 • 1 groep 2/3
 • 1 groep 3/4
 • 1 groep 4
 • 1 groep 5
 • 2 groepen 6
 • 1 groep 7
 • 2 groepen 8
 • 2 groepen 10-14 (locatie Academie 10)

Op de jaarlijkse teldatum van 1 oktober 2021 waren er 292 leerlingen ingeschreven op locatie Obs Het Zand. Daarnaast waren er 69 leerlingen ingeschreven op locatie Academie 10.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Obs Het Zand hebben we een continurooster. De kinderen eten in de klas met de eigen leerkracht en gaan daarna met een aantal andere groepen buiten spelen. De middagpauze bestaat uit 15 minuten eten/drinken (voor de groepen 1/2 is meer tijd ingepland) en 30 minuten buiten spelen.

De kinderen krijgen bewegingsonderwijs op de maandag en de vrijdag. 

Wij bieden zelf geen opvang voor of na school, maar er zijn verschillende BSO's betrokken bij school die dat wel bieden. 

Onze school is partner van Brede School Het Zand

De Brede School waarin Obs Het Zand is gevestigd, wordt in delen volledig gerenoveerd. Inmiddels is onze school al gerenoveerd en starten wij het schooljaar 2022-2023 in ons nieuwe schoolgebouw.

Onze partners in de Brede School Het Zand zijn:

 • Montessorischool Arcade,
 • Openbare Basisschool Het Zand,
 • Fantaziehuis 't Zand,
 • Cultuur19, DOCK en KOKO Kinderopvang.

Wij werken samen aan de inhoudelijke verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport om hiermee de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 t/m 12 jaar te vergroten. Onze belangrijkste pijler in de samenwerking is cultuur en natuur. Dit is onder andere terug te zien in de schooltuin, de jaarlijkse gemeenschappelijk dag van Natuur & Cultuur en de kinderboekenmarkt. Activiteiten die na school plaatsvinden worden middels de nieuwsbrief of op de borden in de hal bekend gemaakt.

https://bredeschoolutrecht.nl/het-zand/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hanteren een School Veiligheidsplan. Dat is een document waarin alle beleidsstukken zijn verzameld die te maken hebben met de sociale veiligheid van de leerlingen, personeel en ouders. Hierin zitten onder andere het pest-protocol, protocol leerlingenvervoer en protocol disciplinaire maatregelen. 

Terug naar boven