Openbare Basisschool De Kleine Dichter

Heycopplein 1 3521 EX Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kleine Dichter

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school wil een goed aanbod voor alle kinderen op school bieden. Door de enorme veranderingen van de wijk zijn we op school ook gaan kijken naar een aangepast aanbod van ons onderwijs. Hierdoor gaan we er van uit dat we de kwaliteit van ons onderwijs verder verbeteren en zullen ook de uiteindelijke resultaten op de Cito-eindtoets hoger gaan worden (verder boven het landelijk gemiddelde). Nog beter kunt u dit volgen door middel van de uitslagen van het Leerlingvolgsysteem. Dit is binnen onze school een veel belangrijker instrument om de kwaliteit te meten en te verbeteren waar nodig is.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tegenwoordig hangt het schooladvies niet alleen af van de behaalde CITO resultaten, de leerlingkenmerken die de kinderen hebben zijn hier net zo belangrijk. Onder leerlingkenmerken verstaan wij onder andere concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. Deze kernmerken bepalen voor een groot deel hoe het kind gaat slagen in het voortgezet onderwijs. Samen met de ouders en het kind bespreken de leerkrachten alle factoren en kenmerken en wordt het advies gedeeld tijdens het adviesgesprek. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven