Openbare Basisschool De Kleine Dichter

Heycopplein 1 3521 EX Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kleine Dichter

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Kleine Dichter is DE basisschool voor de Dichterswijk in Utrecht. Een echte openbare buurtschool waar alle kinderen (met hun ouders) welkom zijn. Ons gebouw biedt onderdak aan de openbare basisschool De Kleine Dichter en de buitenschoolse opvang Troubadour. Daarnaast zijn wij ook een Brede School en zijn er regelmatige naschoolse activiteiten voor de kinderen. Kortom, een school die de hele dag open staat. Kom gerust eens binnen kijken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren voor de toekomst
  • Sterke basis
  • Samen
  • Brede ontwikkeling
  • Inclusief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft op de peildatum 1 februari 2022 407 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. De prognose laat voor een paar jaar een lichte daling zien, maar door nieuwbouw tegenover de school is de verwachting dat we na een paar jaar weer zullen groeien.  Op onze website vindt u gegevens over de actuele situatie met betrekking tot het aantal groepen en de leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Kleine Dichter en BSO Troubadour hebben met elkaar in een overeenkomst afgesproken dat alle kinderen van De Kleine Dichter gebruik mogen maken van BSO Troubadour op de dagen dat ouders dat willen. Voor bepaalde dagen is er helaas een wachtlijsten bij de BSO. Hoe we dat doen? Dit laten we u graag zien in een afspraak die u kunt maken voor een rondleiding of in een kennismakingsgesprek. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan wordt op dit moment herschreven en zal z.s.m. ook hier worden geplaatst

Terug naar boven