Openbare Basisschool De Kleine Dichter

Heycopplein 1 3521 EX Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kleine Dichter

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Kleine Dichter is DE basisschool voor de Dichterswijk in Utrecht. Een echte openbare buurtschool waar alle kinderen (met hun ouders) welkom zijn. Ons gebouw biedt onderdak aan de openbare basisschool De Kleine Dichter en de buitenschoolse opvang Troubadour. Daarnaast zijn wij ook een Brede School en zijn er regelmatige naschoolse activiteiten voor de kinderen. Kortom, een school die de hele dag open staat. Kom gerust eens binnen kijken!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft op de peildatum 1 oktober 2018 400 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Door de situering van de school in een groeiende wijk, is de verwachting dat het aantal leerlingen op de school in de komende jaren nog zal groeien. Binnen ons aannamebeleid nemen we echter een maximaal aantal leerlingen aan, zodat we in ons schoolgebouw kunnen blijven. Op onze website vindt u gegevens over de actuele situatie met betrekking tot het aantal groepen en de leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Kleine Dichter en BSO Troubadour hebben met elkaar in een overeenkomst afgesproken dat alle kinderen van De Kleine Dichter gebruik mogen maken van BSO Troubadour op de dagen dat ouders dat willen. We kennen geen wachtlijsten voor BSO. Hoe we dat doen? Dit laten we u graag zien in een afspraak die u kunt maken voor een rondleiding of in een kennismakingsgesprek. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven