odbs Puntenburg

Laan van Puntenburg 2 A 3511 ER Utrecht

  • Schoolfoto van odbs Puntenburg
  • Schoolfoto van odbs Puntenburg
  • Schoolfoto van odbs Puntenburg
  • Tijdens kunstprojecten maken de kinderen hun eigen kunst
  • Schoolfoto van odbs Puntenburg

In het kort

Toelichting van de school

Midden in jouw wereld

En opeens ontdek je, midden in de stad, de school waar heel je wereld samenkomt. Met klasgenoten vanuit alle wijken en alle achtergronden. Met alle ruimte om te zijn wie je bent, en te worden wat je wilt. Hier leer je dat iedereen belangrijkis en dat jouw inzet ertoe doet, dat jíj ertoe doet! Samen met je klasgenoten ontdek je hoe de wereld werkt, en vooral hoe je daarbinnen je plek kunt vinden. Open, zelfstandig en vol durf. Welkom op de Puntenburg; midden in jouw wereld.

Kijk verder op ons Schoolvenster om meer over onze mooie school te weten te komen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Talentontwikkeling
  • Ondernemend leren
  • Diversiteit
  • Kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020 - 2021 zullen we starten met ongeveer 100 kinderen, verdeeld over vijf groepen. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de inhoud en de profilering van de school. Hoewel de bovenstaande grafiek een doorzettende daling van ons leerlingenaantal weergeeft, zien we het het aantal aanmeldingen al een jaar explosief stijgen. Dit jaar werken we zelfs met een losse groep 1, waarin kleuters van vier kunnen blijven instromen. Op deze manier kunnen wij alle nieuwe leerlingen een plek blijven bieden.

Ouders zijn vooral enthousiast over de manier waarop wij onderwijs bieden en zijn gecharmeerd van de sfeer op onze school. We verwachten vanaf schooljaar 2022 - 2023 voldoende leerlingen te hebben voor jaarlijks twee volle kleutergroepen. Dit maakt het in de toekomst mogelijk om vanaf groep 3 met enkele groepen te werken. Ook kunnen wij leerlingen toelaten die willen instromen vanaf een andere school. 

Onze school bevindt zich midden in het bruisende centrum van Utrecht. Toch maken ouders soms dan de keuze om na gezinsuitbreiding buiten de wijk te gaan wonen. Deze verhuizingen hebben in de afgelopen jaren een flinke stempel gedrukt op het leerlingenaantal van de school. Daarom zijn we genoodzaakt om per jaar de groepssamenstelling opnieuw te bekijken. We blijven ons - gesteund door het aantal aanmeldingen - richten op verdere groei van onze school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
99
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden
De deuren gaan om 8.20 uur open. Groep 6 t/m 8 gaan dan zelfstandig naar binnen. Groep 1 t/m 5 verzamelen op het plein. De ouders kunnen op de rode voetjes plaatsnemen, zodat we 1,5 afstand kunnen garanderen. Om 8.25 uur gaat de kinderen in de rij staan en lopen zij met hun juf of meester naar binnen. Om 8.30 uur start de les. Als de kinderen vrij zijn (12.30 of 14.45 uur), komt de leerkracht met de kinderen naar buiten. De leerlingen van groep 6 t/m 8 lopen zelfstandig naar buiten. Ons team is buiten, op afstand aanspreekbaar voor vragen en opmerkingen. Verder kunt u hen goed bereiken via Social Schools. 

De kinderen hebben een kleine pauze in de loop van de ochtend, en de lange middagpauze is van 12.00 – 13.00. Kinderen kunnen deelnemen aan de Tussenschoolse Opvang die verzorgd wordt door Partou. Kinderen mogen ook opgehaald worden om thuis te lunchen. Het is belangrijk dat ouders die hier voor kiezen er voor zorgen dat de kinderen om 13.00 uur weer in de klas zitten en dat de kinderen niet voor 12.55 uur terug zijn op school.

Tussenschoolse opvang (overblijven)
Op onze school hebben we bewust gekozen voor een tussenschoolse opvang die verzorgd wordt door gediplomeerd personeel. Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen tijdens de pauze (12.00 - 13.00) deskundig begeleid worden. Daarom besteden we als school samen met de TSO aandacht aan de eenduidigheid in ons pedagogisch handelen. Dezelfde regels op school als bij de tussenschoolse opvang, dezelfde opbouwende aanspreektoon en het bekrachtigen van positief gedrag zowel op school als bij de tussenschoolse opvang zijn voorbeelden van dit eenduidige handelen. Om dit goed met elkaar af te stemmen participeren de medewerkers van de tussenschoolse opvang regelmatig bij een teamoverleg of studiedag van het schoolteam. De kosten voor het overblijven zijn € 2,75 per kind per dag.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven