Obs Overvecht

Eufraatdreef 1 (directiekantoor op locatie de Klopvaart) 3564 XZ Utrecht

  • Ibisdreef 401, 3564 RS Utrecht
telnr: 030-2617118
  • Eufraatdreef 1, 3564 XZ Utrecht
telnr: 030-8889661
  • Teun de Jagerdreef 1B, 3561 JK Utrecht
telnr: 030-2618816
  • Wezerdreef 3, 3562 BC Utrecht
telnr: 030-8782828

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van OBS Overvecht

Obs Overvecht ofwel 'de OBO' staat voor:

Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten

Betrokken zijn bij elkaar en de wereld om ons heen 

Open staan voor de mening en de keuze van een ander

Obs Overvecht is een effectieve school, die de kansen op een succesvolle deelname aan onze maatschappij vergroot voor alle kinderen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Ons onderwijs is erop gericht dat we ieder kind de gelegenheid bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat het als volwassene een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een multiculturele en democratische samenleving. Wij werken met de uitgangspunten van "De Vreedzame School"  De school werd in juni 2022 als  zeer goed beoordeeld door de inspectie. Ook hebben wij al 5x het predicaat excellente school gekregen: in 2013, 2014, 2015-2017 & 2018-2021, 2022-2025! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge verwachtingen
  • Met hart en vertrouwen
  • Efficient en innoverend
  • School als gemeenschap
  • Rijke talige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De OBO heeft 623 leerlingen verdeeld over 4 locaties in de wijk Overvecht. Er is dus altijd een school bij u in de buurt. Onze klassen zijn klein, gemiddeld 20 leerlingen. Onze ideale groepsgrootte is 25 leerlingen. Wij hebben nog ruimte voor nieuwe leerlingen dus komt u vooral kijken en kennismaken!    
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
594
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de wijk Overvecht werken alle schoollocaties, dus ook de 4 locaties van obs Overvecht, samen in de zgn. Brede School Overvecht. Informatie kunt u vinden op de website www.bredeschoolutrecht.nl en kies dan in het menu Brede School Overvecht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven