Obs Overvecht

Eufraatdreef 1 (directiekantoor op locatie de Klopvaart) 3564 XZ Utrecht

  • Ibisdreef 401, 3564 RS Utrecht
telnr 030-2617118
  • Teun de Jagerdreef 1B, 3561 JK Utrecht
telnr 030-261 88 16
  • Wezerdreef 3, 3562 BC Utrecht
telnr 030-878 28 28
  • Eufraatdreef 1,3564XZ Utrecht
telnr 030-8889661

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van OBS Overvecht

Obs Overvecht ofwel 'de OBO' staat voor:

Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten

Betrokken zijn bij elkaar en de wereld om ons heen

Open staan voor de mening en de keuze van een ander

Obs Overvecht is een effectieve school, die de kansen op een succesvolle deelname aan onze maatschappij vergroot voor alle kinderen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Ons onderwijs is erop gericht dat we ieder kind de gelegenheid bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat het als volwassene een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een multiculturele en democratische samenleving. Wij werken met de uitgangspunten van "De Vreedzame School"  De school werd in maart 2013 zeer goed beoordeeld door de inspectie, u kunt daar meer over lezen bij het onderdeel 'berichten'. Ook hebben wij al 4x het predicaat excellente school gekregen: in 2013, 2014, 2015-2017 & 2018-2021! In het afgelopen schooljaar 2021-2022 zijn wij opnieuw bezocht door de onderwijs inspectie en de excellente school commissie. De school ontving wederom een zeer goed en het predicaat is toegekend van 2022-2025!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge verwachtingen
  • Met hart en vertrouwen
  • Efficient en innoverend
  • School als gemeenschap
  • Rijke talige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
618
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de wijk Overvecht werken alle schoollocaties, dus ook de 4 locaties van obs Overvecht, samen in de zgn. Brede School Overvecht. Informatie kunt u vinden op de website www.bredeschoolutrecht.nl en kies dan in het menu Brede School Overvecht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven