Prinses Margrietschool

Prinses Margrietstraat 20 3554 GE Utrecht

  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wauw! Wat zijn we trots op het hoge rapportcijfer wat de kinderen ons geven! 

We horen niet alleen via een vragenlijst wat de kinderen van de school vinden. Op onze school hebben we namelijk ook een kinderraad. In deze raad zit uit groep 5 t/m 8 een vertegenwoordiger. Deze kinderraad vergadert met de directeur over alles waarmee we onze school veiliger en leuker kunnen maken. Zo hebben we regels geformuleerd over hoe we met elkaar om willen gaan, bedenken we acties over het schoon en veilig houden van de schoolomgeving en vertellen de leerlingen wat er speelt in de groepen en op het plein. De kinderraad komt minimaal 4x per jaar bij elkaar. 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven