Prinses Margrietschool

Prinses Margrietstraat 20 3554 GE Utrecht

  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wauw! Wat zijn we trots op het hoge rapportcijfer wat de kinderen ons geven! 

We horen niet alleen via een vragenlijst wat de kinderen van de school vinden. Op onze school hebben we namelijk ook een kinderraad. In deze raad zit uit groep 5 t/m 8 een vertegenwoordiger. Deze kinderraad vergadert met de directeur over alles waarmee we onze school veiliger en leuker kunnen maken. De kinderraad komt minimaal 4x per jaar bij elkaar. 

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven