Prinses Margrietschool

Prinses Margrietstraat 20 3554 GE Utrecht

  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom! 

Altijd al eens een documentaire willen maken en in première zien gaan in een filmhuis? Een eigen restaurant runnen? Corpus nabouwen? Een kunstspeurtocht door de wijk maken? Een gamehal ontwerpen?
Op de Margrietschool hoef je niet te wachten tot je groot bent! Leren doe je nù. 

Wij houden van levensecht leren, omdat we weten: leren doe je om te kunnen leven. Dus leer je bij ons niet alleen uit boeken of methodes. Maar juist ook vanuit levensechte projecten en thema's. 

Stapje je onze school binnen, dan voel je je welkom. Geen nummer, maar een mens die er toe doet.
Dankzij onze kleinschaligheid kunnen we ook echt iedereen zien. Hoe jong je misschien nog bent. En hoeveel je wellicht nog moet leren. 

Wij maken contact en leren je dat ook te doen. We lopen met je mee, nemen je losjes bij de hand, totdat je het zelf kunt. 

Op onze school wordt elk kind gezien en wordt elk stapje waargenomen. Wordt ontwikkeling, hoe klein of hoe groot ook, gewaardeerd.

Nieuwsgierig geworden? www.margrietschool-utrecht.nl 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • In veiligheid en vertrouwen
  • Weten wat nodig is
  • Samenwerken
  • Nieuwsgierigheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersoon

SPO UtrechtAnky Theelen

Email: theelen@human-invest.nl

Telefoon: 06-43498918

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Postadres:

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Telefoon: 030 - 280 9590

www.onderwijsgeschillen.nl

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

Email: info@owinsp.nl

Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis).Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Terug naar boven