Prinses Margrietschool

Prinses Margrietstraat 20 3554 GE Utrecht

  • Ruime gelegenheid tot buitenspelen voor de deur.
  • ook wij zijn een vreedzame school!

In het kort

Toelichting van de school

Ons motto is: levensecht leren!   Levensecht leren doe je door in veiligheid en vertrouwen van alles te mogen oefenen. Kinderen hebben het nodig om te voelen dat ze echt gezien en gehoord worden. Dat helpt ze om te durven leren.Levensecht leren kun je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Op deze manier wordt de school een oefenplaats waar je samen met anderen leert.

Op deze school maken we kinderen nieuwsgierig en leren we kinderen om zelf na te denken. We zorgen ervoor dat kinderen met huid en haar betrokken zijn op wat er gebeurt.   Onderzoekend leren,filosofie en burgerschap vormen samen met het leren van basisvaardigheden het hart van het onderwijs op de Margrietschool.

Nieuwsgierig geworden? www.margrietschool-utrecht.nl 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • In veiligheid en vertrouwen
  • Weten wat nodig is
  • Samenwerken
  • Nieuwsgierigheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersoon

SPO UtrechtAnky Theelen

Email: theelen@human-invest.nl

Telefoon: 06-43498918

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Postadres:

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Telefoon: 030 - 280 9590

www.onderwijsgeschillen.nl

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Inspectie van het onderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

Email: info@owinsp.nl

Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis).Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Terug naar boven