Mytylschool Ariane de Ranitz VSO

Blauwe Vogelweg 11 3585 LK Utrecht

Schoolfoto van Mytylschool Ariane de Ranitz VSO

In het kort

Toelichting van de school

Ariane de Ranitz VSO, denkt steeds in oplossingen en mogelijkheden. 

Onze school stimuleert en daagt steeds uit om te ontdekken waar de leerling goed in is. De leerling onderzoekt actief wat de mogelijkheden zijn. Steeds wordt de leerling begeleid, voorbereid en uitgedaagd om zich nu en later zo zelfstandig mogelijk te functioneren en te ontwikkelen.

Ariane de Ranitz VSO ziet belemmering meer als een 'gegeven'. Samen vinden we een antwoord. We werken samen met regulier onderwijs. We stimuleren leerlingen om de overstap naar het reguliere onderwijs te maken, indien dit mogelijk is.

We willen dat de leerling onderwijs ervaart als spannend, uitdagend en veilig. Iedereen mag zichzelf zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij creëren mogelijkheden
  • Anders zijn mag en kan
  • Zelfstandig zijn
  • Actief
  • Flexibel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?