Montessori Kind Centrum LEF

Weerdsingel WZ 22 3513 BB Utrecht

Schoolfoto van Montessori Kind Centrum LEF

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks meten we de tevredenheid van de oudste leerlingen op LEF. Dit jaar bestaat onze bovenbouw (groep 6/7/8) slechts uit 11 leerlingen. De uitslag van deze meting nemen we serieus en tegelijkertijd nemen we mee dat we voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies door het lage aantal leerlingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eenmaal per twee jaar vragen wij ouders een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Op grond van de respons kunnen wij onze aandachtspunten opstellen die wij meenemen in ons jaarplan. De respons op de uitvraag is in 22/23 niet heel hoog. We moeten voorzichtig zijn met het trekken van harde conclusies op grond van deze informatie. Door dagelijks zichtbaar en bereikbaar te zijn voor ouders op LEF denken wij een goede indruk te hebben van de tevredenheid.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven