Montessori Kind Centrum LEF

Weerdsingel WZ 22 3513 BB Utrecht

Schoolfoto van Montessori Kind Centrum LEF

In het kort

Toelichting van de school

Montessori Kind Centrum LEF is een basisschool voor Montessorionderwijs in Utrecht, aan de rand van de binnenstad. Samen met de speelleergroep (2-4 jarigen) en de buitenschoolse opvang van opvangorganisatie SKA vormen wij LEF. Montessori Kind Centrum LEF is onderdeel van Stichting Monton. De school geeft onderwijs gebaseerd op de visie van Maria Montessori. Leerkrachten op onze montessorischool hebben naast de opleiding tot leraar basisonderwijs aanvullend een Montessori-opleiding gevolgd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerdoelgericht onderwijs
  • Hoofd, hart en handen
  • Wereldburgerschap
  • Vertrouwen gevend
  • Montessori concept

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

LEF is een groeiend Montessori kind centrum. Sinds januari 2022 zijn we gevestigd op de locatie aan de Weerdsingel WZ aan de rand van de binnenstad. We groeien vanuit de onderbouw verder uit tot een kindcentrum met ca. 250 leerlingen. Dit gaat in de komende jaren geleidelijk gebeuren. 

Bij de start van LEF was er instroom van andere scholen, daardoor zijn de leerlingen in de hogere groepen niet evenredig verdeeld. Onze huidige onderbouw- en middenbouwgroep kennen inmiddels een meer evenredige verdeling per leerjaar. Een groep op LEF is heterogeen samengesteld. In een groep zitten kinderen van drie leeftijdsgroepen. Bv in de bovenbouw zitten kinderen van 9, 10 en 11 jaar oud. KInderen leren van en met elkaar. Zo ben je een jaar de jongste, een jaar de middelste en daarna de oudste van een groep. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven