Kindcentrum Rijnvliet

Pecanlaan 50 3545 CJ Utrecht

Schoolfoto van Kindcentrum Rijnvliet

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De monitor/vragenlijst is afgenomen in een combinatiegroep met leerlingen uit groepen 6, 7 en 8. Sommige van deze kinderen zitten nog maar een paar maanden op onze school. Door het thuiswerken (corona) is het aantal contacturen met de leerkracht voor sommige kinderen anders dan in reguliere jaren. Ten tijde van het onderzoek/de vragenlijst kregen de kinderen onderwijs op een tijdelijke locatie. Na de meivakantie van 2021 zijn de kinderen verhuisd naar het nieuwe gebouw dat beter is ingericht voor het geven van onderwijs volgens onze visie.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar vragen wij de ouders/verzorgers van kinderen op ons kindcentrum hoe zij de samenwerking tussen het kindcentrum (school) en henzelf ervaren. De uitkomsten van deze vragenlijk kunnen gebruikt worden bij het verbeteren van onze samenwerking met ouders/verzorgers.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven