Kindcentrum Rijnvliet

Pecanlaan 50 3545 CJ Utrecht

Schoolfoto van Kindcentrum Rijnvliet

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Rijnvliet is een integraal kindcentrum (IKC). Een IKC biedt basisonderwijs en kinderopvang aan, een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Binnen een IKC komen de kinderen gedurende de dag om te spelen, ontspannen en te leren. Kindcentrum Rijnvliet is het integrale kindcentrum in de nieuwste wijk van Leidsche Rijn: Rijnvliet. Wij zijn in 2018 gestart en zien de wijk groeien. Het wordt een ruime wijk in een groene omgeving. Kindcentrum Rijnviet is een belangrijke voorziening in de wijk, samen met de bewoners, zullen wij zorgen voor de omgeving en het voedselbos. Rijnvliet is een ‘eetbare’ wijk, een wijk vol eetbare planten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kindcentrum
  • Well-being
  • Ondernemerschap
  • Passie
  • Avontuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De groepen 1 t/m 8 hebben een maximale grootte van 30 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Kindcentrum Rijnvliet hanteert een ‘vijf gelijke dagen’ model voor alle kinderen. Dit betekent dat alle kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur onderwijs volgen. Dit geldt ook voor de kleutergroepen.

Om 8.20 uur gaan de deuren elke dag open. Kinderen kunnen dan naar binnen en starten de dag met stil lezen. Om 8.30 uur verwachten we dat alle kinderen in de groepsruimte van hun mentorgroep zijn. De dag wordt dan begonnen met Wellbeing/lezen.

Om 14.15 uur eindigt de onderwijstijd. Kinderen kunnen aansluitend gebruik maken van de vrije tijd (bso). De vrije tijd eindigt om 18.30 uur. Er zijn kosten verbonden aan de vrije tijd. Kinderen die geen gebruik maken van de vrije tijd, worden om 14.15 uur opgehaald. Voor kinderen die zelfstandig naar huis mogen, wordt door ouders toestemming gegeven aan de mentor.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven