Kindcentrum Rijnvliet

Sportpark Rijnvliet 3 3545 EA Utrecht

Schoolfoto van Kindcentrum Rijnvliet

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Rijnvliet is een integraal kindcentrum (IKC). Een IKC biedt basisonderwijs en kinderopvang aan, een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Binnen een IKC komen de kinderen gedurende de dag om te spelen, ontspannen en te leren. Kindcentrum Rijnvliet is het integrale kindcentrum in de nieuwste wijk van Leidsche Rijn: Rijnvliet. Wij zijn in 2018 gestart en zien de wijk groeien. Het wordt een ruime wijk in een groene omgeving. Kindcentrum Rijnviet is een belangrijke voorziening in de wijk, samen met de bewoners, zullen wij zorgen voor de omgeving en het voedselbos. Rijnvliet wordt een ‘eetbare’ wijk, een wijk vol eetbare planten.

Op dit moment bevindt de school zich in een tijdelijke onderkomen. Wij verwachten na de meivakantie van 2021 ons nieuwe schoolgebouw te betrekken aan de Pecanlaan. Midden in de wijk Rijnvliet!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kindcentrum
  • Well-being
  • Ondernemerschap
  • Passie
  • Avontuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De groepen in de onderbouw/middenbouw/bovenbouw hebben een maximale grootte van 30 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Kindcentrum Rijnvliet hanteert een ‘vijf gelijke dagen’ model voor alle kinderen. Dit betekent dat alle kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur onderwijs volgen. Dit geldt ook voor de kleutergroepen.

Om 8.20 uur gaan de deuren elke dag open. Kinderen kunnen dan naar binnen en starten de dag met stil lezen. Om 8.30 uur verwachten we dat alle kinderen in de groepsruimte van hun mentorgroep zijn. De dag wordt dan begonnen met Wellbeing.

Om 14.15 uur eindigt de onderwijstijd. Kinderen kunnen aansluitend gebruik maken van de vrije tijd (bso). De vrije tijd eindigt om 18.30 uur. Er zijn kosten verbonden aan de vrije tijd. Kinderen die geen gebruik maken van de vrije tijd, worden om 14.15 uur opgehaald. Voor kinderen die zelfstandig naar huis mogen, wordt door ouders toestemming gegeven aan de mentor.

Opvang

Tussenschoolse opvang Kindcentrum Rijnvliet heeft een continurooster; er wordt gegeten in de mentorgroep en daarna onder toezicht van medewerkers buitengespeeld.

Voor- en naschoolse opvang

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om op wijkniveau samen te werken met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. Omdat wij een integraal kindcentrum zijn (ikc) wordt er vanuit Kindcentrum Rijnvliet ook vrije tijd (bso) aangeboden. Dit gebeurt door Kind&Co.

Aanmelden voor de vrije tijd kan via het aanmeldformulier ‘opvang’ op de website www.kindcentrumrijnvliet.nl.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven