Kindcentrum Leeuwesteyn

Basisschool: Tweede Muntmeesterslaan 2 3541 GV Utrecht

  • Schoolfoto van Kindcentrum Leeuwesteyn
  • Schoolfoto van Kindcentrum Leeuwesteyn
  • Schoolfoto van Kindcentrum Leeuwesteyn
  • Schoolfoto van Kindcentrum Leeuwesteyn
  • Schoolfoto van Kindcentrum Leeuwesteyn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen vanaf circa negenjarige leeftijd (groep 6 t/m 8). Dit doen wij met behulp van de tevredenheidsmeting van PO Vensters. In het schooljaar 2022-2023 hebben we de vragenlijst afgenomen bij groep 6 t/m 8. 

Gemiddeld geven de kinderen ons een 7.9 als eindcijfer. Op basis van een analyse van de resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering nodig zijn. Als verbeterpunt voor 2022-2023 zien wij: het versterken van ons verrijkingsaanbod.

We bespreken de uitkomst in onze Ouder IKC-Raad. Ook rapporteren we hierover naar zowel de kinderen als de ouders, via de nieuwsflits.

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk te horen wat ouders/verzorgers vinden van onze school als onderdeel van een kindcentrum. Daarom nemen we elke twee jaar een ouderenquête af. De uitslag bespreken we in het team en in de Ouder IKC-Raad. Samen denken we na over verbeteringen en maken we hierover nieuwe afspraken. Gemiddeld geven ouders onze school in april 2024 een 8,3. In maart 2022 was dit een 8,2. Dit ligt boven het gemiddelde vergeleken met andere scholen. Klik hier om de uitslag te lezen.
Tevredenheid
8,3

Terug naar boven