Kindcentrum Leeuwesteyn

Tijdelijk adres: Dukatonplantsoen 2 3541 HC Utrecht

 • Wij zijn ervan overtuigd dat cultuuronderwijs de blik van kinderen op de wereld verrijkt en dat het eigen creativiteit stimuleert.
 • Wij geloven dat de verbinding met de ander en de wereld om ons heen betekenis geeft aan ons leven.
 • In onze procesgerichte aanpak hebben wij aandacht voor reflectie, feedback, samenwerken en het ontwikkelen van eigenaarschap.
 • Kinderen die lekker in hun vel zitten spelen en leren beter. Daarom stimuleren wij gezonde voeding en laten wij kinderen veel bewegen!
 • Wij organiseren onderwijs in samenhang m.b.v. 12 duurzame projecten van Jeelo. De belevingswereld van het kind is het uitgangspunt.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Leeuwesteyn biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één pedagogische visie. Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelkansen van het kind het grootst zijn wanneer er sprake is van een goede samenwerking tussen deze partijen. Het kind wordt omringd door vertrouwde gezichten die één taal spreken en elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering. 

Wij zijn - net als de nieuwbouwwijk Leeuwesteyn - volop in ontwikkeling. Het aantal groepen groeit de komende tijd mee met de groei van de wijk. Onze tijdelijke locatie is gelegen schuin tegenover het kavel waar in de toekomst ons prachtige nieuwe gebouw wordt gebouwd. Een mooi proces waar wij met veel plezier aan werken!

Binnen dit schoolvenster krijgt u meer informatie over wie wij zijn, waar wij voor staan en op welke manier wij (samen) werken. Wilt u meer weten? Kijk op onze website, mail ons of bezoek één van onze informatiemomenten. Van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • verbinding-talentontwikkeling
 • persoonsvorming-welbevinden
 • eigentijds-betekenisvol
 • procesgericht-eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal

Wij starten het schooljaar 2022-2023 met 9 onderwijsgroepen:

 • vier groepen 1/2 
 • twee groepen 3
 • één groep 4
 • één groep 5/6
 • één groep 7/8

Op 1 oktober 2022 verwachten wij zo rond de 180 leerlingen te hebben. In februari 2023 openen we een instroomgroep voor 4-jarigen. Aangezien wij een groeischool zijn, werken wij nu met twee combinatiegroepen in de bovenbouw. In de toekomst werken we toe naar stamgroepen gebaseerd op leeftijdscategorie.

Toekomstbeeld
De komende jaren groeien wij mee met de ontwikkelingen in de wijk Leeuwesteyn. De verwachting is dat wij toegroeien naar een kindcentrum met 5 kinderopvanggroepen 0-4 jaar en 17 onderwijsgroepen. Ons toekomstige gebouw krijgt 4 domeinen die onderling met elkaar in verbinding staan:

 • domein 0-4 jaar (kinderdagverblijf + peutergroep)
 • domein 4-7 jaar (groep 1 t/m 3)
 • domein 7-10 jaar (groep 4 t/m 6)
 • domein 10-12 jaar (groep 7-8)

Aanmelden basisschool
Heeft u interesse in de basisschool van ons kindcentrum? Bezoek dan altijd een informatiemoment voordat uw kind 3 jaar is. Wij vertellen u tijdens een informatiemoment meer over onze visie op leren en ontwikkelen en onze manier van werken. Ook leiden wij u rond door ons gebouw. Op basis daarvan kunt u een weloverwogen keuze maken.

Wanneer uw kind 3 jaar is, moet hij/zij worden aangemeld bij een basisschool. De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt op een centrale manier via https://naardebasisschool.utrecht.nl/. Hier zijn ook de voorrangscriteria te lezen.

Zij-instroom groep 1 t/m 7
Er zijn ook kinderen, die vanwege een verhuizing, bij ons op school komen in een hogere groep dan groep 1. Ouders krijgen in een eerste kennismakingsgesprek meer te horen over onze (onderwijs)visie en worden geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden betreffende de plaatsing van hun kind. Er moet plaats zijn binnen het leerlingenaantal van de groep en de zorgbehoefte van de leerling moet passen binnen het zorgprofiel van de school. Voor een afspraak kunt u ons mailen: directie@kcleeuwesteyn.nl.

Als de ouders na een informatief gesprek besluiten hun kind bij KC Leeuwesteyn aan te melden, volgt de hieronder beschreven procedure:

 • Wij nemen contact op met de vorige basisschool om informatie in te winnen over het kind.
 • Er vindt overleg plaats binnen het team. Op grond van de verkregen informatie wordt een definitief besluit genomen.
 • De ouders vullen een aanmeldformulier in als plaatsing mogelijk is. Er wordt een afspraak gemaakt over de eerste schooldag op KC Leeuwesteyn. Het is voor kinderen vaak prettig om vóór de eerste schooldag al eens een keer te komen kijken en meedraaien op school.

Zij-instroom binnen Leidsche Rijn
Voor kinderen die momenteel op een andere school in Leidsche Rijn zitten verloopt eventuele overplaatsing via desbetreffende directie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven