Al Arqam

Eerste Oosterparklaan 88A 3544 AK Utrecht

Schoolfoto van Al Arqam

In het kort

Toelichting van de school

Salaamoe aleikom wa rahmatoe Allahoe wa barakatoeh.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Al Arqam. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Al Arqam is een jonge school, gesticht in 2018. We groeien hard maar hebben kwaliteit boven groei staan. Daarnaast hanteren we een maximum van 28 leerlingen per klas. 
Weergave

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven