SO Fier

Winklerlaan 79 3571 KL Utrecht

Schoolfoto van SO Fier

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Over de afgelopen jaren bezien, is de school gegroeid van een gemiddelde grootte van 125 leerlingen tot momenteel een gemiddelde grootte van 150 leerlingen. Het leerlingenaantal loopt gedurende het schooljaar op door tussentijdse instroom. We hebben plaats voor maximaal 168 leerlingen. Deze kinderen komen uit het voedingsgebied van de samenwerkingsverbanden ‘SWV Utrecht PO’ (gemeente Utrecht) en ‘Passenderwijs’ (regio Utrecht West: gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden). De contactgegevens kunt u verderop de schoolgids vinden. Omdat er gedurende het schooljaar sprake is van tussentijdse instroom, wisselt het leerlingenaantal per maand. De leerlingen van SO Fier zijn verdeeld over vijftien groepen van elk maximaal 12 leerlingen. Eén van deze groepen is een gecombineerde (zowel SO-kleuters als OZA-leerlingen) kleutergroep. Hiervoor werken we samen met Youké (jeugdzorg) in een onderwijs-zorgarrangement (OZA) voor kinderen van 4 tot 7 jaar. We bieden een combinatie van onderwijs en zorg aan deze groep leerlingen.
Weergave

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven