KBS Onder De Bogen

Madridstraat 1 3541 DZ Utrecht

 • Schoolfoto van KBS Onder De Bogen
 • Schoolfoto van KBS Onder De Bogen
 • Schoolfoto van KBS Onder De Bogen

In het kort

Toelichting van de school

KBS Onder De Bogen is een ambitieuze tweetalige school in Leidsche Rijn Centrum. Hier ontdekken kinderen hun plek in de wereld.
Leren denken, onderzoeken, bevragen, nieuwsgierig zijn, vaardigheden ontwikkelen en op zoek gaan naar antwoorden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • research-informed onderwijs
 • thematisch werken (IPC & IEYC)
 • tweetalig onderwijs (Engels)
 • wereldburgerschap
 • rekenen, taal en lezen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onder De Bogen is sinds de start in augustus 2016 sterk gegroeid. Aan het einde van het schooljaar 2023-2024 hebben we bijna 600 leerlingen, verdeeld over 23 groepen. Groep 6B, 7A, 7B en 8 zitten tot begin 2024 tijdelijk op de locatie Maartvlinder in het Leidsche Rijn College, in afwachting van de oplevering van de nieuwbouw van onze dependance aan de achterzijde van ons schoolplein. Groep 6A en 6C zitten tijdelijk in twee tot leslokalen omgebouwde speellokalen op de locatie Madridstraat. De groepen 5 t/m 8 verhuizen in januari 2024 naar de dependance. Groep 1 t/m 4 blijft op de locatie aan de Madridstraat. 

De school heeft in het schooljaar 2025-2026 acht groepen 1/2, drie groepen 3, drie groepen 4 enzovoort tot en met drie groepen 8 en is daarmee volgroeid. De school telt dan rond de 655 leerlingen, verdeeld over 26 groepen in twee gebouwen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
510
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden
Kinderen die vier jaar worden stromen op hun vierde verjaardag verspreid over het jaar in groep 1 in. Tot hun vijfde jaar hoeven de leerlingen nog niet alle dagdelen naar school. We raden aan om met een beperkt aantal dagdelen te beginnen en dit in overleg met de leerkracht geleidelijk uit te breiden.

Leerlingen die na 31 december en vóór 31 juli van het lopende schooljaar vier jaar worden zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. Zo zijn ze minder moe dan wanneer ze de hele week lange dagen naar school gaan. De leerkracht kan op deze middagen extra aandacht besteden aan de oudere leerlingen van de groep.

Omdat de groepen 1/2 aan het einde van het schooljaar op het maximale aantal leerlingen zitten, de samenstelling van de groepen na de zomervakantie anders is en er veel extra activiteiten in die periode van het schooljaar gepland zijn, zijn kinderen die vier of minder weken voor de zomervakantie vier jaar worden van harte welkom om ná de zomervakantie te starten. Zij komen dus niet eerst vier dagdelen wennen. Kinderen die tot vier weken na de eerste schooldag vier jaar worden, zijn ook vanaf de eerste schooldag welkom.

Locatie Madridstraat (groep 1 t/m 5, 6A en 6C)
08.20 uur: deuren open, de leerlingen kunnen naar binnen
08.28 uur: eerste bel, alle leerlingen zijn in hun lokaal
08.30 uur: de lessen beginnen, ouders gaan de school uit

Locatie Maartvlinder (groep 6B, 7A, 7B en 8)
8:35 uur: deur open
08:43 uur: alle leerlingen zijn in het lokaal
08:45 uur: de lessen beginnen

Tussenschoolse opvang en kinderopvang
In de middagpauze kunnen leerlingen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Hier zijn kosten aan verbonden. De opvang werkt met drie shifts:

 • shift 1: 11:15-11:45 uur groepen 1/2
 • shift 2: 11:45-12:15 uur groepen 3 en 4
 • shift 3A: 12:15-12:45 uur (locatie Madridstraat) groepen 5 en 6A/6C / shift 3B: 12:25-12:55 uur (locatie Maartvlinder)

De begeleiding wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van de Kindercampus. Zij begeleiden de kinderen tijdens het buitenspelen. Je kunt je kind aanmelden voor de tussenschoolse opvang via onze website. Daar vind je ook een overzicht van de tarieven.

We zijn bezig met een traject om de schooltijden vanaf het schooljaar 2024-2025 aan te passen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven