Al Hambra

Azielaan 157 3526 SG Utrecht

Schoolfoto van Al Hambra

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hanteren hier de CAO PO voor. om verloven wel of niet toe te kennen.  

Indien een leerkracht verlof toegekend heeft gekregen, proberen wij dit eerst intern op te lossen en ouders hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Mocht het niet lukken dit intern te regelen, vragen wij een invalleerkracht aan via PIO Personeel. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bovenstaande vraag wordt beantwoord in het schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven