basisschool de Odyssee

Homeruslaan 40 3581 MJ Utrecht

  • Schoolfoto van basisschool de Odyssee
  • Schoolfoto van basisschool de Odyssee
  • Leren lezen is heel belangrijk! Op de Odyssee doen we veel om de kinderen te laten lezen en hier plezier aan te beleven.
  • Schoolfoto van basisschool de Odyssee
  • Schoolfoto van basisschool de Odyssee

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Odyssee. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier is basis voor leren
  • Gestructureerde omgeving
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Moderne basisschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Odyssee is de afgelopen jaren gegroeid. We verwachten dat de komende jaren aantal leerlingen nog licht groeit. De school heeft 5 kleutergroepen. Daarna zijn er van alle groepen twee, dus twee groepen 3, 4 enz.

In ons gebouw hebben de kinderen ruimte, binnen en buiten, om goed te kunnen werken en leren. We hebben momenteel 16 groepen. We hebben plaats voor 17 groepen in ons pand.

In oktober 2017 telde de school 333 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
352
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Odyssee werkt sinds september 2014 volgens een continurooster. Alle kinderen gaan van 8.30 u tot 14.15 u naar school. Tussen de middag hebben de kinderen 3 kwartier pauze. De kinderen eten dan met elkaar en de eigen leerkracht in de klas. Daarna gaan de kinderen buiten spelen. Hier zijn altijd leerkrachten van school bij aanwezig.

Op woensdagmiddag hebben de kinderen om 12.30 u vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven