KBS De JazzSingel

JazzSingel 900 3543 GB Utrecht

Schoolfoto van KBS De JazzSingel

In het kort

Toelichting van de school

Op deze pagina vindt u informatie over KBS de JazzSingel.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • lef
  • aandacht
  • vertrouwen
  • plezier
  • kunst & cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS de JazzSingel is een kleinschalige school met 11 groepen in het schooljaar 2023-2024. De school heeft op 1 februari 2023 244 leerlingen verdeeld over de groepen 1 t/m 8, waarbij de drie kleutergroepen gecombineerde 1/2 groepen zijn. In schooljaar 2023-2024 zijn er twee kleine groepen 3 en is er een combinatiegroep 4/5. Verder zijn er de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Verreweg de meeste leerlingen komen uit de nabije buurt. Ouders van kinderen die van wat verder komen, hebben vooral gekozen voor de school vanwege de kleinschaligheid en het kunst- en cultuurprofiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven