KBS St. Jan de Doper

Rijnhuizenlaan 2 -4 3523 JA Utrecht

  • Onze school heet een groot plein waar kinderen naar hartenlust kunnen bewegen.
  • op ons plein zijn verschillende speeltoestellen waar ook na schooltijd veel gebruik van wordt gemaakt.
  • De speelzaal is voor de kleuters, voor de BSO en kan als aula dienen. Ook vinden hier lessen bewegend leren plaats met de beamer.....
  • Een groot gebouw, waardoor er veel ruimte is....

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerling tevredenheid

Bij de leerlingen in groep 6 , 7 en 8 is in het najaar van 2022 de tevredenheid gemeten. Over het algemeen waren ook voor de leerlingen de resultaten positief. Naast een hoog rapportcijfer, waren de leerlingen tevreden over de veiligheid en de hulp die ze van de leerkrachten krijgen bij de lessen.

Tips waren: niet iedereen vindt de regels op school duidelijk en het welbevinden wordt verschillend ervaren in verschillende groepen (hoewel nog steeds voldoende)

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 hebben we een tevredenheidspeiling onder onze ouders afgenomen. In de bijlage leest u hiervan de resultaten. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven