KBS St. Jan de Doper

Rijnhuizenlaan 2 -4 3523 JA Utrecht

  • Onze school heet een groot plein waar kinderen naar hartenlust kunnen bewegen.
  • op ons plein zijn verschillende speeltoestellen waar ook na schooltijd veel gebruik van wordt gemaakt.
  • De speelzaal is voor de kleuters, voor de BSO en kan als aula dienen. Ook vinden hier lessen bewegend leren plaats met de beamer.....
  • Een groot gebouw, waardoor er veel ruimte is....

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze buurtschool KBS St. Jan de Doper. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wij zijn een school die zorgt voor vertrouwen, aandacht en plezier. Dit alles doen we samen, wij zijn Samen Wijs!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Aandacht
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij beschouwen ons als een 'buurtschool'. Een school die een mooie weerspiegeling is van de inwoners in de wijk. De diversiteit van de wijk waarin onze school staat is ook terug te zien in onze school. Daar zijn we blij mee en trots op. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven