Christelijke Basisschool De Piramide

Bisschopsplein 8 3553 SK Utrecht

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Piramide

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheidslijst is door bijna alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 ingevuld.

Uiteraard is de afname een momentopname. We streven elke dag naar tevreden leerlingen en veiligheid is een belangrijke voorwaarde daar voor. 


Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Zowel ouders als leerkrachten spelen een belangrijke rol bij de didactische- en pedagogische ontwikkeling. Een goede samenwerking is daarom van groot belang.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven