KBS Op De Groene Alm

Derde Oosterparklaan 71 3541 SC Utrecht

Schoolfoto van KBS Op De Groene Alm

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Modern onderwijs
  • Aandacht en respect
  • Engels en Natuur en Techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Op De Groene Alm is gestart in schooljaar 2011-2012 met 6 leerlingen. Sinds 2014 zit de school in het gebouw aan de Derde Oosterparklaan. De school zal groeien tot ca. 450 leerlingen verdeeld over 17 groepen. Sinds het schooljaar 2020-2021 hebben wij 17 groepen en daarmee de maximale schoolgrootte bereikt. De school staat in de wijk Hogeweide. Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
398
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven