KBS Op De Groene Alm

Derde Oosterparklaan 71 3541 SC Utrecht

 • Schoolfoto van KBS Op De Groene Alm
 • Schoolfoto van KBS Op De Groene Alm
 • Schoolfoto van KBS Op De Groene Alm
 • Schoolfoto van KBS Op De Groene Alm
 • Schoolfoto van KBS Op De Groene Alm

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze school! 

In onze schoolgids vindt u informatie over:

 • schoolgegevens ·       
 • de schooltijden ·       
 • wie we zijn en hoe we werken ·       
 • wie er zorgen voor uw kinderen ·       
 • de inhoud van ons onderwijs ·       
 • de rechten en plichten van ouders, verzorgers, leerlingen en school(bestuur)   

Naast deze praktische informatie, willen wij als team van Op De Groene Alm meegeven waar wij voor staan als school. Als school zijn wij een mini-maatschappij waar we ook leren hoe je onderling met elkaar om. Naast de kernvakken, vinden wij het als school belangrijk om onze leerlingen en dus u kind wegwijs te maken in de maatschappij. Dat doen we samen met u als ouder. We vinden het contact met u als ouder daarin heel belangrijk.

Wijzigingen en actuele gegevens maken we gedurende het schooljaar bekend via ons ouderportaal in Socialschools en onze website .

Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, dan bent u altijd welkom. Ook opmerkingen en suggesties ontvangen we graag. 

We wensen u en uw kinderen een bijzonder goed schooljaar toe!  

Met vriendelijke groet,

Het team Op De Groene Alm

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Aandacht
 • Verantwoordelijkheid
 • Extra vakken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Op De Groene Alm is gestart in schooljaar 2011-2012 met 6 leerlingen. Sinds 2014 zit de school in het gebouw aan de Derde Oosterparklaan.

Basisschool Op De Groene Alm heeft 17 groepen. We hebben 5 groepen 1-2 en 2 parallel groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8. We werken in een leerstofjaargroepen systeem, alle leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar.

Ons primaire voedingsgebied is de wijk Hoge Weide. Wij willen vooral een school zijn waar de kinderen uit de directe schoolomgeving naar toe kunnen gaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
408
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In ons gebouw is de samenwerking met Fantaziehuis voor de buitenschoolse opvang geregeld. Bij de buitenschoolse opvang (BSO) van Fantaziehuis voelen alle kinderen van 4-12 jaar zich thuis.  

Een vast team van medewerkers staat elke dag klaar om de kinderen na school op te vangen. Er wordt eerst wat gegeten en gedronken en kinderen kunnen over hun belevenissen van de dag vertellen. Vervolgens gaan de activiteiten van start; de tijd buiten school is vrije tijd, dus moeten er leuke dingen te doen zijn! Zo wordt er op de BSO, net als op het peutercentrum en op school, Engels aangeboden.  

Een paar keer per jaar wordt er een uitgebreid clubaanbod aangeboden op de BSO's. Een clubaanbod met een grote diversiteit aan clubs, zo zijn er kookclubs, kunstclubjes, sportclubjes, natuurclubs en nog veel meer. Kinderen kunnen zich voor deze clubjes inschrijven. Verplicht meedoen is er niet bij, want als een kind meer zin heeft in een boek lezen op de bank of met lego spelen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Bij voldoende plaats en tegen betaling kunnen ook kinderen die niet op de BSO zitten meedoen met de clubjes.  

In de wijk zijn ook (buiten de school) mogelijkheden voor kinderopvang en BSO.  

We hebben in overleg met het Fantasiehuis een eenduidig pedagogisch beleid gemaakt waarin we samen verder werken aan een goed pedagogisch klimaat.

Pauzetijden:
Vanwege de beschikbaarheid en ruimte op het plein zijn de buitenspeeltijden verspreid over de dag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels Op De Groene Alm, Gro-up en BSO Fantaziehuis   

 • Wat ik doe is goed voor mij en de ander en/of voor de groep  
 • We helpen elkaar     
 • we vertrouwen elkaar en zijn zelf betrouwbaar
 • Ik doe een ander geen pijn, ook niet met woorden
 • Niemand speelt de baas
 • Ik vraag of ik mee mag doen. Onderhandelen mag, maar ik respecteer het antwoord
 • Ik doe mijn werk zo goed als ik kan
 • Ik zorg goed voor mijn omgeving 
 • Ik laat alles heel
 • Ik zorg voor mensen, dieren, planten en dingen
 • Ik ruim op wat ik heb gebruikt en maak het schoon als dat nodig is  
 • In het gebouw ben ik rustig.
 • Rennen en roepen kan ik buiten  

Wij hechten veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Als een kind zich prettig voelt, lekker in zijn vel zit, goed kan opschieten met andere kinderen en zich gewaardeerd voelt door volwassenen, is er een stevige basis om te leren.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind vraagt uw en onze blijvende aandacht. Dit gebeurt in de opvoeding door de interactie in het gezin, en in het onderwijs door interactie met leerkracht en klasgenoten.  

Door kinderen bewust te maken van hun sociale vaardigheden en een goede basis te leggen voor ons pedagogisch klimaat verwachten wij een veilige omgeving te creëren. Wij werken met de “Kanjertraining” om deze basis te leggen

Terug naar boven