KBS Hof ter Weide

Musicallaan 108 3543 BT Utrecht

  • Op Hof ter Weide houden wij rekening met de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Kinderen mogen zelf keuzes maken in de planning van hun onderwijs. Instructies geven wij op het niveau van het kind.
  • Ieder kind is uniek en leert op zijn /haar eigen manier. De leerkracht heeft daar een begeleidende en richtinggevende rol in.
  • Spelend ervaringen op doen om zo samen te leren vinden wij belangrijk op Hof ter Weide. Wij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving met veel ruimte voor eigen keuze.
  • 's Morgens werken wij aan de vier hoofdvakken: rekenen; begrijpend lezen; taal/spelling en technisch lezen.
In de middag werken wij, met behulp van IPC, projectmatig en groepsdoorbroken aan de overige vakken. Ongeveer zes weken werken de kinderen rond één thema aan diverse vakgebieden. Middels picto's en displays maken wij de doelen, vakken en de planning zichtbaar voor de kinderen.
  • Het doel is: Ik kan een clownsgezicht maken.
Op Hof ter Weide reageren onze kinderen zo:

Juf mag ik schilderen. Mag ik kleien, juf ik weet een mooi gedicht, mag ik schminken.

Wij laten kinderen eigenaar zijn van hun leerproces. Het maken van eigen keuzes is hiervan een onderdeel.

In het kort

Toelichting van de school

“Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil”

Hof ter Weide is een basisschool midden in de wijk Terwijde in Utrecht.

Op Hof ter Weide zijn alle leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Wij geloven dat samenwerken met verschillende leerjaren van grote meerwaarde is in de ontwikkeling van kinderen. Met een enthousiast en gedreven team ontwikkelen wij het onderwijs dat past bij onze leerlingen. Hof ter Weide staat voor talentontwikkeling. Middels talentenmiddagen, onze talentenbomen en de talentenkasten geven wij onze leerlingen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Hof ter Weide is een academische opleidingsschool. Dat wil zeggen dat we schoolontwikkeling en innovatie verbinden met praktijkonderzoek.

Hof ter Weide maakt onderdeel uit van brede school Waterwin. Binnen onze brede school zijn kinderopvang en naschoolse opvang gevestigd.

Voor meer informatie kunt u op onze website terecht.

Met vriendelijke groet,

Tilly Melissen en Mirelle Vermeulen

Schoolleiders Hof ter Weide

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hof ter Weide is een basisschool met momenteel 421 leerlingen die leren in 17 groepen.

Binnen onze grote organisatie zorgen wij voor een veilig klimaat door onze school te verdelen in vier kleine scholen, Vogelweides genaamd. Wij hebben twee onderbouw weides en twee bovenbouw weides. Een onderbouw weide bestaat uit twee groepen 1 en 2; één groep 3 en één groep 4. Een bovenbouw weide bestaat uit een groep 5,6,7 en 8. Een vogelweide werkt met elkaar samen.

De groepsgrootte varieert tussen 18-30 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
426
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven