KBS De Pijlstaart

Amsterdamsestraatweg 1 3513 AA Utrecht

Schoolfoto van KBS De Pijlstaart

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de schoolpagina van de leukste school van Utrecht!

KBS De Pijlstaart is met recht een uniek gemeenschapje aan de kop van de Amsterdamsestraatweg.

De school mag trots zijn dat er rond centrum Utrecht nog een kleinschalige school geboden kan worden aan ouders en kinderen. Ieder kind wordt gezien!

Belangrijke begrippen hierin zijn:                                                                                                                                                 

- Gemeenschapsgevoel         - Kleinschaligheid

- Kunst- en cultuureducatie   - Evidence based onderwijs dankzij deelname aan het High Performing Schools traject.

U bent welkom om de Pijlstaartsfeer te ontdekken! Bel voor een afspraak of kom even langs!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met plezier naar school
  • Gemeenschapsgevoel
  • Kunst- en cultuureducatie
  • High performing school traject
  • Wereldschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de 1 oktober telling van het schooljaar 2013-2014 telde de Pijlstaart 117 leerlingen.

de Pijlstaart

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven