KBS Paulus

Prof. van Bemmelenlaan 51 b 3571 EL Utrecht

 • Schoolfoto van KBS Paulus
 • Schoolfoto van KBS Paulus
 • Schoolfoto van KBS Paulus

In het kort

Toelichting van de school

Een basisschool kies je niet zomaar. Je vertrouwt je kind voor een belangrijk deel van z’n leven toe aan de zorg van de leerkrachten. Daarom wil je als ouder weten waar een school voor staat en welke keuzes de school maakt. In deze schoolgids vertellen we wat we doen en waarom we dat doen. Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op onze leerlingen: wat hebben zij nodig? Een fijne sfeer is hierbij erg belangrijk, want van daaruit kom je makkelijker tot leren.

Wij hopen dat deze schoolgids u een goed beeld geeft van onze school en zijn altijd bereikbaar voor vragen.

Menke Assen

Directeur Paulusschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Zien en gezien worden
 • Zelfstandigheid
 • Enthousiasme
 • Verbinding
 • Verwondering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

U bent van harte welkom om meer informatie over onze school te krijgen en de school te bezoeken op een van onze rondleidingen. De data voor deze rondleidingen zijn te vinden op onze website www.ksu-paulusschool.nl. Kennismaken

Voor het plaatsen van nieuwe leerlingen volgen wij het aannamebeleid van de Gemeente Utrecht.

Aanmelden van kinderen van 3 jaar

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u ook op de website naardebasisschool.utrecht.nl.

 • Kinderen die broertjes of zusjes op school hebben.
 • Kinderen die in de wijk of het postcode afgegrensde gebied rond de school wonen (postcode 3571)
 • Indien er nog plaatsen over zijn, vindt de toelating plaats op volgorde van aanmelding.

Na het bericht van plaatsing van de gemeente Utrecht, kunt u contact met ons opnemen om het aanmeldingsformulier in te vullen. Ook wij zullen u benaderen als wij het bericht van de geplaatste kinderen hebben ontvangen.

Aanmelden van kinderen vanaf 4 jaar

Bezoekt uw kind op dit moment een andere school en wilt u van school veranderen? In dat geval kunt u een afspraak maken met de schooldirecteur en de Intern Begeleider. U kunt dan meer informatie over uw kind vertellen en wij over de school. Wilt u dan uw kind plaatsen op de Paulusschool, zullen we contact opnemen met de huidige basisschool. Na dit contact beslist de schooldirecteur of wij uw kind kunnen plaatsen en ontvangt u een aanmeldingsformulier.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voorstellen Interne contactpersoon

Ongeveer één keer per jaar gaat ik de klassen rond om mijzelf voor te stellen als interne contactpersoon. Als een kind een probleem heeft op school of thuis, is het goed daarover te praten en er niet mee te blijven lopen. Meestal gaat het kind dan naar de ouders of naar de eigen juf of meester. Maar soms kan het zijn dat een kind liever met iemand anders praat, een bekende buitenstaander. Dat kan gaan over zaken als kindermishandeling, pesten, chantage, vervelende seksspelletjes of moeilijke situaties thuis. Er hangt een brievenbus in de school en de kinderen weten dat ze bij mij terecht kunnen.

De interne contactpersoon is er overigens ook voor ouders. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt, goed luistert en samen met u naar oplossingen zoekt als er problemen zijn. Mocht dit een keer niet lukken, dan kunt u altijd terecht bij de interne contactpersoon. Op de Paulusschool ben ik dat.

Margreet Vonk 0628440631

Terug naar boven