KBS Marcus

Mayadreef 1 3563 XC Utrecht

Schoolfoto van KBS Marcus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Marcusschool.

De Marcusschool profileert zich als een echte buurtschool. De school wil er zijn voor de kinderen in de wijk. Dat draagt de school ook uit door een Vreedzame School te zijn in de Vreedzame Wijk Overvecht.

Het onderwijs op de Marcusschool richt zich op een goede basis in taal, lezen en rekenen. We bieden een doorgaande ontwikkelingslijn van groep 1 t/m 8. We bieden kinderen zoveel mogelijk uitdagingen om hun leefwereld te verrijken, hun talenten te ontdekken en succeservaringen op te doen.

Stevig de Wereld in is ons motto.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Marcusschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame School
  • Actief burgerschap
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal wordt vanaf het schooljaar 2013-2014 correct weergegeven.
De vergelijking met vorige schooljaren is echter niet correct. De aantallen van de vorige schooljaren zijn die van de Marcusschool en de Mattheusschool samen; zij delen hetzelfde BRINnummer en tot vorig schooljaar was het niet mogelijk de leerlingaantallen te scheiden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven