De Ridderhof

Emile Hullebroeckstraat 66 3543 BZ Utrecht

  • De Ridderhof werkt aan de brede ontwikkeling door de inzet van  vakleerkrachten gym en een vakdocent drama.
  • We leren onze kinderen naast taal en rekenen om plezier te maken, goed met elkaar om te gaan en zo verantwoordelijkheid te nemen.
  • We beschikken naast een groen schoolplein over een Tiny Forest. Onze groepen 4-8 spelen buiten op het ruime "Muziekplein" (waterwingebied).
  • Via onze ouderapp Parro en Instagram houden we u dagelijks op de hoogte. Op onze website staat veel praktische informatie.

In het kort

Toelichting van de school

Opkomen voor jezelf en een ander. Ontdekken wie je al bent en wat je allemaal kunt worden. In onze ogen zijn alle kinderen kleine helden. Basisschool De Ridderhof wil de poort zijn naar de toekomst.

Dit School Venster biedt inzicht verschillende resultaten van De Ridderhof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van De Ridderhof en kunt u zien dat De Ridderhof een school is die volop in ontwikkeling is.

Kijk ook op de eigen website van basisschool De Ridderhof Utrecht

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame school
  • Ontmoetingsschool
  • Cultuur en creativiteit
  • Spelend leren
  • IPC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ridderhof stuurt op 17 stabiele groepen en rond de 475 leerlingen, verdeeld over twee schoolgebouwen die tegenover elkaar liggen. We werken met vijf kleutergroepen, twee groepen 3-6 en drie groepen 7 en 8. In alles wat we doen staat kwaliteit van onderwijs voorop. We werken nauw samen met BSO-partner KMN Kind&Co, die zijn gehuisvest in en naast onze twee schoolgebouwen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
401
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De lessen op De Ridderhof starten om 08.15 uur. Tien minuten voor de aanvang gaat de school open. De kinderen eten tussen de middag in de klas onder leiding van de eigen leerkracht. Voor de ouders zijn hier geen kosten aan verbonden. Na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van een BSO. Kind&Co verzorgt opvang binnen ons eigen gebouw. Daarnaast werken we samen met verschillende andere aanbieders van buiten schoolse opvang. Op onze website in de vraagbaak zijn actuele gegevens hierover te vinden. kijk voor het meest actuele overzicht van vakanties en bijzondere dagen ook op onze website agenda. Deze agenda kunt u ook handig downloaden in uw eigen digitale agenda.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven