Da Costa Basisschool Kanaleneiland

Afrikalaan 28 A 3526 VN Utrecht

 • Op Da Costa wordt natuurlijk ook bij de kleuters gerekend!
 • Leesbevordering: lezen is leuk en belangrijk voor het schoolsucces
 • De leerling-mediatoren hebben een eigen hoek binnen de school!
 • Het huis zonder vloer....
 • De Burgemeester leest voor.

In het kort

Toelichting van de school

Onze kinderen zijn spontaan en nieuwsgierig. Ze onderzoeken en ontdekken graag en zijn zeer ondernemend. Met andere woorden: onze kinderen leren graag!   Om te kunnen leren is het belangrijk dat kinderen werken en spelen in een omgeving waar ze zich veilig voelen. Vertrekpunt van ons onderwijs is dan ook dat we een sfeer creëren van veiligheid, vertrouwen en verbinding. Verbinding tussen leerlingen en professionals, maar ook verbinding met de lesstof die we hen aanbieden. Een rijke leeromgeving met uitdagend onderwijs, dat is wat we nastreven. Onderwijs waar we extra tijd en ruimte creëren voor de basiselementen, namelijk: Taal, spelling, technisch- en begrijpend lezen, woordenschat, NT2 en rekenen.    Onderwijs waarbij niet alleen de leerkracht zijn expertise deelt, maar ook kinderen leren initiatieven te nemen en leren eigenaarschap te tonen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leren, groei en plezier
 • Rut & Stabiliteit
 • Basis op orde
 • Samenwerking (School&Ouders)
 • Aandacht voor ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het vertrouwen van de ouders uit de wijk in onze school groeit. Dat kunnen we zien aan de groei van het aantal nieuwe aanmeldingen.  

Het aantal leerlingen per groep ligt op onze school in alle groepen onder het landelijk gemiddelde. Zo zijn we goed in staat om alle leerlingen persoonlijke aandacht te geven.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven