De Fakkel

Nolenslaan 33 A. Ivm bouw tijdelijk adres: Maria van Reedestraat 4 3515 XJ Utrecht

 • Zo komt u - over het voorplein - bij onze ingang ...
 • Schoolfoto van De Fakkel
 • Groep 1 t/m 4 heeft een startkwartier waarin ouders samen met hun kind een activiteit doen in de klas.
 • Wij hebben veel aandacht en ruimte voor spelenderwijs leren en ontdekken
 • Persoonlijke aandacht en instructie vinden wij belangrijk.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Fakkel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting vanuit de school bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Wij staan voor goed onderwijs
 • Kunst en Cultuuronderwijs
 • Sport en bewegen
 • Samenwerken en zelfstandigheid
 • Wij kennen elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We groeien in de komende jaren naar 12 groepen. Ons huidige gebouw wordt gerenoveerd met kleine uitbreiding . 

Wij gaan uit van 4 groepen per bouw. Onderbouw (gr 1/2), middenbouw (gr 3,4,5) en bovenbouw ( gr 6,7,8).

Elke bouw heeft 3 vollere basisgroepen, maar daarnaast een atelier met leerkracht,  waar kinderen uit de bouw gedurende de dag, klasdoorbrekend samenwerken en (onderzoekend) leren.

Meer beweegruimte en ruimte voor keuze, samenwerken en zelfstandigheid.  Niet de hele dag in je basisgroep, maar dagelijks met andere kinderen in het atelier op andere manieren met de leerstof bezig zijn. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven