Van Asch van Wijckschool

Maetsuykerstraat 1 a 3531 HR Utrecht

  • Elke week aandacht voor Kunst en Cultuuronderwijs!
  • Een prachtig pand met een groot plein én het park, een Tiny Forest en de voetbalkooi als buitenruimtes!
  • In groep 1 t/m 4 ontdekken wij in hoeken. Vanaf groep 3 werken wij met een methode voor onderzoekend en ontdekkend leren.
  • Onze vier kernwaarden zijn verbinding, veiligheid, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerling enquête is in juni 2022 afgenomen onder 75 leerlingen uit groep 6,7 en 8. 

Wij zijn tevreden met deze uitslag en vinden het cijfer wat de leerlingen onze school geven erg mooi: een 8! De meeste leerlingen waarderen de school met een 8 of 9! 

De leerlingen geven aan over het algemeen goed contact te hebben met klasgenoten en een fijne klas te hebben. Niemand voelt zich onveilig op of rond de school. Heel soms wordt er gepest. 90% geeft aan dat er nooit wordt gepest. De leerlingen zin tevreden over wat er wordt geleerd op school en hoe de leerkracht les geeft. Ook vinden de leerlingen dat ze goed worden geholpen en dat de regels duidelijk zijn.  


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In december 2021 is er een ouderenquête afgenomen onder de ouders van onze school. Zij geven de school maar liefst een 8,4! Wij zijn bijzonder tevreden en trots met dit resultaat. Een goede samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met ouders en kinderen vinden wij belangrijk. 

Ouders waarderen het gevoel van veiligheid voor hun kind met een 8.9! Zij geven een 8.6 voor de mate van plezier en maar liefst een 9 op het contact met medewerkers. De vakbekwaamheid van de leerkrachten wordt maar liefst met een 8.7 gewaardeerd. Ook de kwaliteit van informatie geven wordt hoog gewaardeerd, met een 8,8. 


Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven