Van Asch van Wijckschool

Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht

  • Wij zijn een gezellige, actieve school met een goede sfeer!
  • Wij zijn een vreedzame en coöperatieve school
  • Hoera, wij hebben het Gezonde School vignet!

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de van Asch van Wijckschool in Utrecht. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een school waar je mag zijn!
  • Ontdekken en onderzoeken!
  • Coöperatief Leren!
  • Oog voor muziek en cultuur!
  • Een sterk en enthousiast team!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 telde onze school 231 leerlingen. Wij hebben drie groepen 1/2, twee groepen 3 en enkele groepen 4 t/m 8. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De van Asch van Wijckschool hanteert een continurooster. De kinderen hebben elke dag les van 8.30uur tot 14uur. Zij hebben rond 10uur een fruit moment en rond 12uur lunchen zij in de klas in aanwezigheid van de groepsleerkracht.

Na schooltijd is er de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang (BSO). Deze wordt georganiseerd door Ludens.

• BSO Aspelin > voor kinderen van 4-8 jaar  
• BSO Kikkersloot & Kikkervijver (op locatie van de school) > voor kinderen van 4-8 jaar
• BSO Fantaziehuis > voor kinderen van 8 -12 jaar    

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veiligheid op onze school vinden wij uiteraard erg belangrijk. Hoe wij hier vorm aan geven staan in ons Schoolveiligheidsplan. 

Terug naar boven