De Regenboog

Regentesselaan 70 3571 CG Utrecht

 • Foto's: Donker Utrecht
 • Schoolfoto van De Regenboog
 • Schoolfoto van De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Regenboog werkt met twee locaties

Locatie Regentesselaan 70

3571 CG Utrecht

030-2713888

Locatie Wevelaan 2

3571 XS Utrecht

030-2711770

www.onzeregenboog.nl

regenboog@pcou.nl

 • Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Regenboog.
 • De Regenboog is één school en u ziet een gemiddelde van beide locaties samen.
 • De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie, ons Bestuur en de school.
 • Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.
 • Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Goed onderwijs
 • Goede sfeer tussen leerlingen
 • Veel aandacht voor kunst
 • Professionele opvang
 • Ontmoetingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 • Op 1 oktober 2020 zaten er 338 leerlingen op basisschool De Regenboog. Op de locatie Regentesselaan zaten 196 leerlingen en op de locatie Wevelaan 142 leerlingen.
 • De locatie Regentesselaan heeft tijdens het schooljaar 2020-2021 negen groepen: 3 x groep 1-2 , groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8
 • De locatie Wevelaan heeft tijdens het schooljaaar 2020-2021 zes  groepen: 2 x groep 1-2, groep 3, 4, 5, 6 en een combinatiegroep 7/8.
 • De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren groeit. Deze groei zal  met name op de locatie Wevelaan plaatsvinden.
 • Meer informatie zie www.onzeregenboog.nl bij schoolgids.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven