Kindercampus Molenpark

Van Riebeeckstraat 40 3531 EJ Utrecht

  • Schoolfoto van Kindercampus Molenpark
  • Schoolfoto van Kindercampus Molenpark
  • Schoolfoto van Kindercampus Molenpark
  • Schoolfoto van Kindercampus Molenpark
  • Schoolfoto van Kindercampus Molenpark

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Norah: "Als je een voorsprong hebt of je vindt dingen juist heel moeilijk, kun je van de coach altijd hulp krijgen of extra uitdaging. We hebben een fijne plek op het leerplein waar je rustig kunt zitten werken, bijvoorbeeld met een groepje om te lezen."

Op Kindercampus Molenpark wordt ieder jaar een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. De leerlingen geven onze school een hoog rapportcijfer: in het schooljaar 2022-2023 maar liefst een 7,7! Leerlingen zijn erg tevreden over wat ze leren op onze school en over de uitleg van de juf/meester. Hier zijn we trots op! 
Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op Kindercampus Molenpark wordt iedere twee jaar een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Ouders hebben veel waardering voor ons schoolklimaat. Kinderen gaan volgens ouders met plezier naar school (9,3). In het laatste tevredenheidsonderzoek van schooljaar 2022-2023 gaven ouders onze school zelfs een 8,9 als rapportcijfer! 

Tevredenheid
8,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven