Kindercampus Molenpark

Van Riebeeckstraat 40 3531 EJ Utrecht

 • Schoolfoto van Kindercampus Molenpark
 • Schoolfoto van Kindercampus Molenpark
 • Schoolfoto van Kindercampus Molenpark
 • Schoolfoto van Kindercampus Molenpark
 • Schoolfoto van Kindercampus Molenpark

In het kort

Toelichting van de school

Kindercampus Molenpark: basisonderwijs, opvang en bso op één plek

Kindercampus Molenpark is een vertrouwde omgeving waar kinderen van 0 tot 12 jaar spelenderwijs hun talenten kunnen ontdekken. Van kinderopvang tot basisonderwijs, van voorschoolse opvang tot naschoolse activiteiten voor alle kinderen. Alles op één plek aan het groene Molenpark in hartje Lombok.

Waar het om draait op onze kindercampus: goed onderwijs, gelijke kansen en oog voor de talenten van alle kinderen (visie). We hebben daarbij speciale aandacht voor gezond eten en bewegen, wetenschap & techniek en duurzaamheid. Zo stomen we onze kinderen klaar voor de toekomst! 

Ouders betrekken we zoveel mogelijk bij de talentontwikkeling van hun kind, bijvoorbeeld met het ouderportaal waar ouders de resultaten van hun kinderen kunnen inzien en tijdens onze ouders-in-de-klas ochtenden.

We zijn een veilige en vreedzame school in een leuke wijk!

Nieuwsgierig?

Kom naar een van onze informatie-ochtenden of maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding. We vertellen u graag meer over onze Kindercampus! www.kindercampusmolenpark.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • goed onderwijs
 • talentontwikkeling
 • wetenschap & techniek
 • burgerschap
 • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine buurtschool, midden in de wijk Lombok. 

 • "Afgelopen jaar zijn er veel kinderen verhuisd. Knap hoe de school dit opvangt en zijn karakter van buurtschool bewaart. Mijn kinderen gaan altijd met veel plezier naar school. De jongste (3) staat al te trappelen." Marcel Otto, vader van Emma, Anna en Nora.

Het aantal leerlingen van Kindercampus Molenpark is ongeveer 160. We staan in een wijk waar veel jonge gezinnen wonen, die (helaas) ook vaak besluiten om uit de stad te verhuizen. Dit betekent dat ons leerlingaantal altijd wat fluctueert. Met de start van ons Integraal Kindcentrum trekken we meer ouders van jonge kinderen naar onze school, zodat we een stabiel leerlingaantal kunnen behouden.

Een gemeenschap met een hecht en sterk team van leerkrachten en ondersteuners, die alle kinderen en hun ouders goed kennen.

Inschrijven op Kindercampus Molenpark 

U kunt uw kind vanaf 3 jaar aanmelden bij onze school via de site van de gemeente Utrecht (naardebasisschool.utrecht.nl) Voor die tijd bent u natuurlijk van harte welkom om kennis te komen maken. U kunt een afspraak maken voor een rondleiding of u aanmelden voor een van onze informatie-ochtenden. U kunt zich opgeven via onze website: www.kindercampusmolenpark.nl

Tijdens de rondleiding kunt u uw belangstelling voor de nieuwsbrief van onze school kenbaar maken. Wij houden u dan op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op onze school en kunnen u uitnodigen voor bijzondere evenementen.

Na aanmelding volgt - als uw kind 3 jaar en 10 maanden is - een intakegesprek. In dit gesprek vertellen we u graag meer over onze kindercampus, bijvoorbeeld over schooltijden en fruitbeleid. Maar ook horen we graag van u meer over uw kind en over eventuele extra hulp of uitdaging die het nodig heeft. Na het intakegesprek wordt de inschrijving definitief gemaakt. Kleuters mogen, voordat ze 4 jaar zijn, een aantal ochtenden en middagen komen wennen.

Komt uw kind van een andere basisschool door bijvoorbeeld een verhuizing? Bespreek dan de mogelijkheden van inschrijving met de schoolleiding.  


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school geldt een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen samen met een leerkracht. Alle schooldagen zijn gelijk: we beginnen om 8.30 uur en de kinderen zijn iedere dag vrij om 14.15 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We hechten veel belang aan een goed en vooral veilig schoolklimaat, zodat kinderen met plezier en onderling respect kunnen leren en zich kunnen ontplooien. In onze school hanteren we duidelijke regels voor leerkrachten, kinderen en ouders. Verder werken we met de lesmethode 'De Vreedzame School', waarbij kinderen op een speelse manier leren over conflicten en het zelf oplossen ervan. Al een aantal jaren maken we ook deel uit van de Vreedzame Wijk. Samen met diverse organisaties werken we aan dezelfde pedagogische principes voor kinderen. 

Terug naar boven