P.c. basisschool de Boemerang

Tijdelijk: Mariendaalstraat 25 3552 CC Utrecht

  • Hierbij ziet u een foto van de voorkant van ons nieuwe gebouw oplevering december 2022
  • Bij Beweegwijs spelen de kinderen in verschillende kleurzones.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Boemerang, de allerleukste school in de wijk Ondiep!

Dé basisschool in het hart van Ondiep met hart voor onze leerlingen.

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs voor iedere leerling.

Peilers van ons onderwijs zijn:

>  doelgericht en eigenaarschap bij het leren van de leerlingen;

>  kindgesprekken om de intrinsieke motivatie te stimuleren;

>  betekenis vol leren.

Mocht u meer van de school en ons willen weten, bent u van harte welkom en nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Tot ziens op de Boemerang!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Professioneel team
  • Boemerang Talent School
  • Vreedzame School
  • Muzieklessen door vakdocent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben op de Boemerang een continue rooster, elke dag van 8.30-14.00 uur op Boerhaaveplein voor de groepen 1-5. De groepen 6-8 gaan van 8.45-14.15 uur naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven