Openbare Basisschool Voordorp

Che Guevarastraat 15 3573 BK Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Voordorp

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op OBS Voordorp!

De basisschooltijd vormt een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen als voor u. Jarenlang dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van het personeel van de basisschool. Een basisschool kies je dan ook met zorg.

OBS Voordorp is een school met een goede sfeer, waar kinderen uitgedaagd worden en er veel aandacht is voor cultuureducatie en de wereld om ons heen. We hebben een heldere visie en duidelijke organisatie met een open cultuur. 

Neem eens een kijkje op onze website www.obsvoordorp.nl of lees de schoolgids om te zien hoe we dit aanpakken.

Graag tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Fijne sfeer in de school
 • Thematisch onderwijs
 • Breed aanbod
 • Open cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen neemt toe. De school heeft een goede naam. Ouders zijn erg tevreden en geven dit door. Daarnaast zorgt de aangetrokken woningmarkt en de bouw van een nieuwe wijk voor verjonging van de populatie in de omliggende wijken. Dit zien we terug in het leerlingenaantal.

In schooljaar 2021-2022 telt OBS Voordorp ongeveer 240 leerlingen, verdeeld over 10 groepen, waarvan 4 kleutergroepen. De kleutergroepen zijn gemengde groepen waarbij kinderen van groep 1 en 2 door elkaar zitten. Voor de andere groepen werken we met homogene groepen. Dat houdt in dat er een groep 3 is, een groep 4, een groep 5 etc. De groepsgrootte varieert tussen de 25 en 30 leerlingen. 

Aannamebeleid

Het aannamebeleid van de gemeente Utrecht gaat veranderen in schooljaar 2021-2022. Zodra het nieuwe aannamebeleid van start gaat, zal onderstaand aannamebeleid komen te vervallen. Het nieuwe beleid zal op onze website gepubliceerd worden. De grootste wijziging in het aannamebeleid zal inhouden dat er een centraal aanmeldingspunt komt, gecoördineerd door gemeente Utrecht. 

Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw zoon of dochter aanmelden op onze school. Als u belangstelling heeft voor onze school, ook voordat uw kind 3 jaar wordt, kunt u dat kenbaar maken middels een belangstellingsformulier. Het formulier hiervoor kunt u downloaden via de website www.obsvoordorp.nl.

De inschrijving van kinderen die van andere scholen komen verloopt anders. Komt uw kind van een andere basisschool en heeft u interesse in obs Voordorp dan kunt u contact op nemen met de administratief medewerker van onze school, Bertha Stijlaart, info.voordorp@spoutrecht.nl.

Procedure in hoofdlijnen

 1. U bent op zoek naar een basisschool voor uw kind, u verzamelt informatie en bezoekt de school tijdens de kennismakingsgesprekken. Indien u bij een kennismakingsgesprek aanwezig wilt zijn, stuurt u een mail naar info.voordorp@spoutrecht.nl.
 2. U heeft interesse in onze school en wilt dit kenbaar maken aan onze school. U kunt uw interesse kenbaar maken door het belangstellingsformulier in te vullen dat u kunt downloaden van onze website www.obsvoordorp.nl. Dit formulier stuurt u ingevuld op naar de school. 
 3. U ontvangt een bevestiging dat het formulier is ontvangen. Uw kind wordt op de geïnteresseerdenlijst gezet. De belangstellingsregistratie wordt niet automatisch omgezet in een aanmelding.  
 4. In de maand dat uw kind 3 jaar wordt, nemen we contact met u op en kunt u uw kind inschrijven op onze school indien er plaats is. Mocht u op meerdere scholen in de buurt zijn ingeschreven dan wordt u gevraagd een keuze te maken.
 5. Ongeveer drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt er contact opgenomen door de school om een datum voor een intakegesprek af te spreken. Ter voorbereiding op dit gesprek krijgt u een vragenlijst toegestuurd.
 6. In de paar weken voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt in overleg met u een aantal wendagen afgesproken. Kinderen die geboren zijn in juni, juli en augustus wennen niet voor de zomervakantie. Zij mogen direct starten na de zomervakantie.
 7. De dag nadat uw kind 4 jaar is geworden, mag het starten op onze school.

Plaatsing

Broertjes en zusjes van kinderen die al naar school gaan worden met voorrang geplaatst, mits de kinderen op hun derde verjaardag zijn ingeschreven. Hierna volgen de kinderen die in het voedingsgebied van de school vallen. Tot slot volgen de kinderen van buiten het voedingsgebied. De school kan 60 kinderen per jaar plaatsen.

Postcode beleid

In overleg met de andere openbare basisscholen in de wijk Noord-Oost neemt obs Voordorp leerlingen aan afkomstig uit de volgende postcodegebieden:

 • 3573 (Voordorp)               
 • 3566 (Blauwkapel)
 • 3573 (Veemarkt)              
 • 3571 (Tuindorp-oost en Tuindorp)
 • 3572 (Wittevrouwen)
 • Deel van 3561 (Overvecht): het gebied dat omzoomd wordt door het spoor, Maria Theresiadreef, Donaudreef, Apolodreef en de Darwindreef. De genoemde straten vallen binnen het aannamebeleid.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Verzuim

Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als een kind vier jaar is dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Op school houden wij bij of een kind aanwezig is. U belt ons voor schooltijd als uw kind niet naar school komt, omdat het bijvoorbeeld ziek is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven.

Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk. De afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling. Als u verlof wilt aanvragen dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met Thamar Henneken, directeur. Zij kan u dan precies vertellen wat er mogelijk is en hoe u verlof moet aanvragen. Op school is de volledige regeling ter inzage aanwezig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven