Openbare Basisschool Voordorp

Che Guevarastraat 15 3573 BK Utrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Voordorp

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op obs Voordorp!

De basisschooltijd vormt een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen als voor u. Jarenlang dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van het personeel van de basisschool. Een basisschool kies je dan ook met zorg.

Obs Voordorp is een school met een goede sfeer, waar kinderen uitgedaagd worden en er veel aandacht is voor cultuureducatie en de wereld om ons heen. We hebben een heldere visie en duidelijke organisatie met een open cultuur. 

Neem eens een kijkje op onze website www.obsvoordorp.nl of lees de schoolgids om te zien hoe we dit aanpakken.

Graag tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijne sfeer in de school
  • Thematisch onderwijs
  • Kunst- en cultuur profiel
  • Open cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren toegenomen. Ouders van onze leerlingen zijn tevreden en geven dit door. Daarnaast zorgde de aangetrokken woningmarkt en de bouw van de nieuwe wijk 'Veemarkt'voor verjonging van de populatie in de omliggende wijken. 

In schooljaar 2023-2024 telt obs Voordorp ongeveer 250 leerlingen, verdeeld over 11 groepen, waarvan 3 kleutergroepen. De kleutergroepen zijn gemengde groepen waarbij kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar zitten. In de andere groepen werken we met homogene groepen. We hebben dit jaar twee groepen 3 en 4 en daarboven van alle groepen één groep. De groepsgrootte varieert tussen de 20 en 29 leerlingen. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Verzuim

Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als een kind vier jaar is dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Op school houden wij bij of een kind aanwezig is. U belt ons voor schooltijd als uw kind niet naar school komt, omdat het bijvoorbeeld ziek is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven.

Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk. De afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling. Als u verlof wilt aanvragen dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met Gabrie van der Wijk, directeur. Zij kan u dan precies vertellen wat er mogelijk is en hoe u verlof moet aanvragen. Op school is de volledige regeling ter inzage aanwezig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven