Obs De Panda

Trumanlaan 60 a 3527 BR Utrecht

Schoolfoto van Obs De Panda

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn natuurlijk erg blij met dit mooie cijfer van onze leerlingen! 
We bespreken jaarlijks met de leerlingen en de Pandaraad (leerlingraad) wat we kunnen verbeteren en hoe we dat kunnen doen.
Tevredenheid
8,4

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn natuurlijk erg blij met en trots op dit mooie cijfers dat we van onze ouders krijgen en dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt! 
We hebben goed contact met veel ouders en doen er alles aan om dit contact vast te houden en waar mogelijk nog te versterken in het belang van onze leerlingen.

Toelichting op de betrouwbaarheid van de respons Oudertevredenheid:
41 van de 104 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Dat lijkt weinig en is formeel gezien te weinig, maar voor onze school zijn het veel ouders. Omdat de overgrote meerderheid van onze ouders anderstalig is en de meerderheid niet voldoende Nederlands spreekt om een vragenlijst als deze goed te kunnen beantwoorden hebben we ouders en leerkrachten ingezet om ouders te helpen bij het invullen. Dit is een flinke tijdsinvestering, waardoor het toch gelukt is dat 41 ouders de vragenlijst hebben ingevuld. Voor ons is dit een goed resultaat en we hebben het vertrouwen dat de mening van deze ouders een goede afspiegeling vormt van de mening van alle ouders. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven