Obs De Panda

Trumanlaan 60 a 3527 BR Utrecht

Schoolfoto van Obs De Panda

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Toelichting op de betrouwbaarheid van de respons Oudertevredenheid:
41 van de 104 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Dat lijkt weinig en is formeel gezien te weinig, maar voor onze school zijn het veel ouders. Omdat de overgrote meerderheid van onze ouders anderstalig is en de meerderheid niet voldoende Nederlands spreekt om een vragenlijst als deze goed te kunnen beantwoorden hebben we ouders en leerkrachten ingezet om ouders te helpen bij het invullen. Dit is een flinke tijdsinvestering, waardoor het toch gelukt is dat 41 ouders de vragenlijst hebben ingevuld. Voor ons is dit een goed resultaat en we hebben het vertrouwen dat de mening van deze ouders een goede afspiegeling vormt van de mening van alle ouders. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven