Obs De Panda

Trumanlaan 60 a 3527 BR Utrecht

Schoolfoto van Obs De Panda

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taalvriendelijke school
  • Actief & bewegend leren
  • Vreedzame school
  • Onderzoekend leren
  • Kleine klassen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren gedaald, net zoals bij onze buurscholen in de wijk. Dit komt doordat het aantal leerlingen in de wijk daalt en doordat er veel renovatie plaatsvindt in de wijk, waardoor gezinnen tijdelijk of blijvend moeten verhuizen naar een andere wijk.
Het voordeel voor nu is dat onze groepen klein zijn (maximaal 20 kinderen), zodat onze kinderen veel aandacht krijgen.
Onze school wordt door kinderen, personeel en ouders ervaren als een fijne, veilige school en een hechte gemeenschap, waar iedereen elkaar kent en waar we de leerlingen uitdagen om zoveel mogelijk te leren.

We hebben ruimte voor nieuwe leerlingen, dus komt u vooral kijken en sfeer proeven! 
Ook de nieuwe bewoners in de wijk zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepen 4 en 5 krijgen zwemles in Zwembad den Hommel. Zij zijn op de donderdag een uur later terug op school, om 15.30 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven