De Kaleidoskoop

Columbuslaan 40 3526 EP Utrecht

 • In de zomervakantie van 2018-2019 heeft de school een grote verandering ondergaan. Resultaat: een licht, en open schoolgebouw!
 • Wat geniet iedereen elke dag van ons vernieuwde, grote, groene speelplein! De pauzes worden begeleid door onze sportjuf en dat werkt super!
 • Dit jaar zijn er 2 nieuwe kunstwerken bijgekomen. Alle kinderen hebben eraan meegewerkt! Wat kunnen we veel bereiken samen!
 • Schoolfoto van De Kaleidoskoop

In het kort

Toelichting van de school


Van harte welkom op Openbare Basisschool De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven en durft te leren! 

Alles op De Kaleidoskoop is gericht op ontwikkeling, verrijking en verbetering. Wij hebben plezier in leren! Onze basisschool vormt een vrolijke en veilige plek om te oefenen in kennis en vaardigheden die je nodig hebt in deze maatschappij.

En leren, dat durven we hier allemaal: kinderen, leerkrachten en ouders. Op De Kaleidoskoop kent iedereen elk kind persoonlijk. We zijn een kleinschalige, overzichtelijke school waar kinderen zich veilig voelen om te kunnen oefenen. We sluiten niemand uit en hebben veel aandacht voor ‘sociaal leren’. We zijn een Vreedzame School, waar kinderen leren ook zelf verantwoordelijk te zijn voor een prettige omgeving.  

Graag nodigen wij u uit om verder te lezen hoe wij werken op onze school, zie de schoolgids voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Team Kaleidoskoop Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leren met lef!
 • Hoge resultaten basisvakken
 • Eigenaar van je leerproces
 • Onderzoekend en nieuwsgierig
 • Talent ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door terugloop van leerlingen in de wijk is er een dalende trend wat het leerlingaantal betreft. De wijk heeft te maken gehad met grootschalige renovatie. Dat betekent dat veel gezinnen naar andere delen van Utrecht verhuisd zijn. Het gevolg hiervan is dat de school terugloopt qua leerlingen aantal. Op dit moment heeft de school rond de 180 leerlingen. Alle kinderen komen uit Kanaleneiland Zuid.

De groepen hebben ongeveer een groepsgrootte van rond de 25 leerlingen. Ons maximum ligt bij 27 leerlingen. In de onderbouw kan dat aan het einde van het schooljaar iets meer zijn, maar daar hebben wij dan extra inzet voor gerealiseerd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school worden de gymlessen op de maandag en de donderdag gegeven.. Alle groepen vanaf groep 3, gymmen in de gymzaal van het Marco Polo gebouw. Dit ligt een paar minuten lopen van de school. Alleen groep 4 heeft één keer per week gymles, dit omdat zij op maandag zwemles hebben in het zwembad van Den Hommel. De kleuters gymmen in de speelzaal van het eigen schoolgebouw. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid

Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt doen aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er een onveilige situatie ontstaat. het scheepsveiligheidsplan ligt op school ter inzage.

Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen. Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden.

Deze afspraken betreffen o.a.: Het ontruimingsplan, opleiding bedrijfshulpverleners, aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brand-blus middelen), jaarlijkse ontruimingsoefeningen.

De namen van onze bedrijfshulpverleners (BHV) zijn te vinden op een lijst, op het raam van de conciërge. De BHV-ers worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor: Preventieve maatregelen/ controle, alarmeren en evacueren van personen uit de school, het bestrijden van een beginnende brand, het behandelen van eerste hulp bij ongevallen.

Schoolverzekering

Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn:                                                                             

 1. - een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school en tijdens het overblijven
 2. - een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw
 3. - een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto vervoert. De WA verzekering van uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht dan moet de schade zoals gebruikelijk worden verhaald bij de tegenpartij. SPO Utrecht heeft daarnaast een aanvullende verzekering afgesloten voor de schade die u mogelijk aan ouder/ chauffeur aan derden veroorzaakt tijdens de rit.

Voor nader informatie kunt u terecht bij de directeur van de school. 


Terug naar boven