De Kaleidoskoop

Columbuslaan 40 3526 EP Utrecht

  • In de zomervakantie van 2018-2019 heeft de school een grote verandering ondergaan. Resultaat: een licht, en open schoolgebouw!
  • Wat geniet iedereen elke dag van ons vernieuwde, grote, groene speelplein! De pauzes worden begeleid door onze sportjuf en dat werkt super!
  • Alle onderbouwkinderen hebben aan dit kunstwerk meegewerkt! Wat kunnen we veel bereiken samen!
  • Alle bovenbouwkinderen hebben aan dit kunstwerk meegewerkt. Wat een prachtig resultaat!

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op Openbare Basisschool De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven en durft te leren! 

Alles op De Kaleidoskoop is gericht op ontwikkeling, verrijking en verbetering. Wij hebben plezier in leren! Onze basisschool vormt een vrolijke en veilige plek om te oefenen in kennis en vaardigheden die je nodig hebt in deze maatschappij.

En leren, dat durven we hier allemaal: kinderen, leerkrachten en ouders. Op De Kaleidoskoop kent iedereen elk kind persoonlijk. We zijn een kleinschalige, overzichtelijke school waar kinderen zich veilig voelen om te kunnen oefenen. We sluiten niemand uit en hebben veel aandacht voor ‘sociaal leren’. We zijn een Vreedzame School, waar kinderen leren ook zelf verantwoordelijk te zijn voor een prettige omgeving.  

Graag nodigen wij u uit om verder te lezen hoe wij werken op onze school, zie de schoolgids voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Team Kaleidoskoop Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met lef!
  • Hoge resultaten basisvakken
  • Eigenaar van je leerproces
  • Onderzoekend en nieuwsgierig
  • Talent ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door terugloop van leerlingen in de wijk is er een dalende trend wat het leerlingaantal betreft. De wijk heeft te maken gehad met grootschalige renovatie. Dat betekent dat veel gezinnen naar andere delen van Utrecht verhuisd zijn. Het gevolg hiervan is dat de school terugloopt qua leerlingen aantal. Op dit moment heeft de school rond de 180 leerlingen. Alle kinderen komen uit Kanaleneiland Zuid.

De groepen hebben ongeveer een groepsgrootte van rond de 20 leerlingen. Ons maximum ligt bij 22 leerlingen, uitzonderingen daargelaten. Dit heeft te maken met de mogelijkheid rondom de zorg/extra ondersteuning in een groep. In de onderbouw zijn de groepen vaak wat groter aan het einde van het jaar; daar hebben wij extra inzet voor gerealiseerd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school worden de gymlessen op de maandag en de donderdag gegeven. Alle groepen vanaf groep 3 gymmen in de gymzaal van het Marco Polo gebouw. Dit gebouw ligt een paar minuten lopen van de school. Alleen groep 4 heeft één keer per week gymles; zij krijgen op maandag zwemles in het zwembad van Den Hommel. De kleuters gymmen in de speelzaal van het eigen schoolgebouw. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven