De Kaleidoskoop

Columbuslaan 40 3526 EP Utrecht

  • Alle onderbouwkinderen hebben aan dit kunstwerk meegewerkt! Wat kunnen we veel bereiken samen!
  • Alle bovenbouwkinderen hebben aan dit kunstwerk meegewerkt. Wat een prachtig resultaat!
  • Schoolfoto van De Kaleidoskoop
  • Schoolfoto van De Kaleidoskoop

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op Openbare Basisschool De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven en durft te leren! 

Alles op De Kaleidoskoop is gericht op ontwikkeling, verrijking en verbetering. Wij hebben plezier in leren! Onze basisschool vormt een vrolijke en veilige plek om te oefenen in kennis en vaardigheden die je nodig hebt in deze maatschappij.

En leren, dat durven we hier allemaal: kinderen, leerkrachten en ouders. Op De Kaleidoskoop kent iedereen elk kind persoonlijk. We zijn een kleinschalige, overzichtelijke school waar kinderen zich veilig voelen om te kunnen oefenen. We sluiten niemand uit en hebben veel aandacht voor ‘sociaal leren’. We zijn een Vreedzame School, waar kinderen leren ook zelf verantwoordelijk te zijn voor een prettige omgeving.  

Graag nodigen wij u uit om verder te lezen hoe wij werken op onze school.

Met vriendelijke groet,

Team De Kaleidoskoop 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met lef!
  • Hoge resultaten basisvakken
  • Eigenaar van je leerproces
  • Nieuwsgierig
  • Talent ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door terugloop van leerlingen in de wijk is er een dalende trend wat het leerlingaantal betreft. De wijk heeft te maken gehad met grootschalige renovatie. Dat betekent dat veel gezinnen naar andere delen van Utrecht verhuisd zijn. Het gevolg hiervan is dat de school terugloopt qua leerlingen aantal. Op dit moment heeft de school rond de 155 leerlingen. Het merendeel van de kinderen komt uit Kanaleneiland Zuid.

De groepen hebben een groepsgrootte van rond de 20 leerlingen. Ons maximum ligt bij 22 leerlingen, uitzonderingen daargelaten. Dit heeft te maken met de mogelijkheden rondom de zorg/extra ondersteuning in een groep. In de kleutergroepen zijn de groepen vaak wat groter aan het einde van het jaar; daar hebben wij extra inzet voor gerealiseerd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersoon 

Een vertrouwenspersoon is niet per school aangesteld, maar alleen bovenschools. De externe vertrouwenspersonen voor ouders en personeel zijn Barbel Roeleveld en Joost van Dijck. Zij zijn rechtstreeks bereikbaar per mail via: barbel@cvp-plus.nl en joost@cvp-plus.nl of telefonisch: 070- 2600032.  De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

Terug naar boven