De Kaleidoskoop

Columbuslaan 40 3526 EP Utrecht

  • In de zomervakantie van 2018-2019 heeft de school een grote verandering ondergaan. Resultaat: een licht, en open schoolgebouw!
  • Wij zijn erg blij met het ruime speelplein mét voetbal bak. De bomen zorgen voor een beetje natuur!

In het kort

Toelichting van de school


Van harte welkom op Openbare Basisschool De Kaleidoskoop, de school waar je leert te durven en durft te leren! 

Alles op De Kaleidoskoop is gericht op ontwikkeling, verrijking en verbetering. Wij hebben plezier in leren! Onze basisschool vormt een vrolijke en veilige plek om te oefenen in kennis en vaardigheden die je nodig hebt in deze maatschappij.

En leren, dat durven we hier allemaal: kinderen, leerkrachten en ouders. Op De Kaleidoskoop kent iedereen elk kind persoonlijk. We zijn een kleinschalige, overzichtelijke school waar kinderen zich veilig voelen om te kunnen oefenen. We sluiten niemand uit en hebben veel aandacht voor ‘sociaal leren’. We zijn een Vreedzame School, waar kinderen leren ook zelf verantwoordelijk te zijn voor een prettige omgeving.  

Graag nodigen wij u uit om verder te lezen hoe wij werken op onze school, zie de schoolgids voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Team Kaleidoskoop Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met lef!
  • Hoge resultaten basisvakken
  • Eigenaar van je leerproces
  • Onderzoekend en nieuwsgierig
  • Talent ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door terugloop van leerlingen in de wijk is er een dalende trend wat het leerlingaantal betreft. De wijk heeft te maken gehad met grootschalige renovatie. Dat betekent dat veel gezinnen naar andere delen van Utrecht verhuisd zijn. Het gevolg hiervan is dat de school terugloopt qua leerlingen aantal. Op dit moment heeft de school rond de 180 leerlingen. Alle kinderen komen uit Kanaleneiland Zuid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Kaleidoskoop verzorgt in het kader van Samen Doen Na Schooltijd (SDNS) veel activiteiten na schooltijd. Kinderen kunnen zich drie keer per jaar inschrijven voor o.a. sportcursussen, kooklessen, ict-lessen, techniek- en schilderlessen, danscursussen en daarnaast nog vele mogelijkheden op sport gebied.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid. In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt doen aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er een onveilige situatie ontstaat. het scheepsveiligheidsplan ligt op school ter inzage.

Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen. Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden.

Deze afspraken betreffen o.a.: Het ontruimingsplan, opleiding bedrijfshulpverleners, aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brand-blus middelen), jaarlijkse ontruimingsoefeningen.

De namen van onze bedrijfshulpverleners (BHV) zijn te vinden op een lijst, op het raam van de conciërge. De BHV-ers worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor: Preventieve maatregelen/ controle, alarmeren en evacueren van personen uit de school, het bestrijden van een beginnende brand, het behandelen van eerste hulp bij ongevallen.

Terug naar boven