Daltonschool Rijnsweerd

Jan Muschlaan 24 3584 GV Utrecht

  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd
  • Schoolfoto van Daltonschool Rijnsweerd

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Dit schooljaar is een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de leerlingen van groep 7 en 8. De uitslag van dit onderzoek is hier gepubliceerd. Daarnaast nemen we tweejaarlijks de KiVa monitor af. Ook in het schoolrapport van de KiVa monitor staat dat het welbevinden van onze leerlingen van groep 5 t/m 8 hoog is en dat er weinig pestgedrag wordt ervaren.
Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In onderstaand document vind u de resultaten van de meest recente vragenlijst die onder ouders, kinderen (bovenbouw) en leerkrachten is afgenomen, alsmede een korte analyse.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven